Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania PIAST (Polish ImAging SaTellites)

Tytuł projektu: Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania PIAST (Polish ImAging SaTellites) Kierownik projektu: Michał Podkowik Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej. W ramach projektu przetestowana zostanie operacja sterowanej konstelacji trzech nanosatelitów (prekursora przyszłej konstelacji) […]

Projekt badawczy dla rozwoju miejskiej mobilności powietrznej

Tytuł projektu: ASSURED-UAM – Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility Z początkiem roku 2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu ASSURED-UAM, koncentrującego się na zdefiniowaniu rekomendacji gwarantujących powszechną akceptację  bezpieczeństwo użytkowania oraz zrównoważony i zintegrowany transport przy pomocy dronów nad obszarami zurbanizowanymi. Projekt  ASSURED-UAM finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont […]

Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej usługi projektowania silników turboodrzutowych z wykorzystaniem technologii przyrostowych i zaawansowanych metod chłodzenia

Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej usługi projektowania silników turboodrzutowych z wykorzystaniem technologii przyrostowych i zaawansowanych metod chłodzenia” Cel projektu: Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacji produktowej na skalę międzynarodową polegającej na usłudze projektowania komponentów silnika turboodrzutowego bazującej na wykorzystaniu technologii druku 3D. Opracowana innowacja stanowić będzie zbiór […]

WINGPULSE

WINGPULSE – Opracowanie i badania wydajnych mechanizmów kontroli oderwania przepływu na dużych powierzchniach nośnych wymagających bardzo niskiej energii do sterowania przepływem W dniach 29-30 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu WINGPULSE, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Clean Sky 2 (Horyzont 2020). W spotkaniu wzięli udział partnerzy konsorcjum, Topic Manager reprezentujący Airbus oraz Project […]

eXTended AtM for Door2Door Travel (X-Team D2D)

Z początkiem czerwca 2020 r. rozpoczyna się realizacja projektu X-TEAM D2D finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu SESAR JU (Horyzont 2020), koncentrującego się na opracowaniu systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, będącego w stanie zapewnić bezpieczeństwo i płynność transportu lotniczego na całym świecie. Konsorcjum koordynowane przez włoskie centrum badań kosmicznych CIRA i składa się […]

<40L monopropellant tank [MDT40]

Z początkiem lutego 2020 r. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w konsorcjum z PZL Mielec rozpoczął realizację projektu <40L monopropellant tank [MDT40], finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa projektem zajmuje się Zakład Technologii Kosmicznych (Centrum Technologii Kosmicznych), pełniąc jednocześnie rolę koordynatora projektu. Projekt polega na opracowaniu zbiornika o pojemności <40 litrów […]

Investigation and Maturation of Technologies for Hybrid Electric Propulsion (IMOTHEP)

IMOTHEP

Projekt IMOTHEP realizowany jest w ramach programu ramowego Horyzont 2020, finansowany przez Komisję Europejską. Jest to czteroletnia inicjatywa badawcza w zakresie badań i innowacji dotycząca hybrydowego napędu elektrycznego w lotnictwie komercyjnym, technologii, która otwiera nową przestrzeń projektowania samolotów i może stanowić rewolucyjny krok w poprawie ich wydajności. Zadaniem projektu IMOTHEP jest zbadanie technologii dla hybrydowych […]

POLON – Polski Moduł Napędowy

POLON

Z początkiem kwietnia 2020 r. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w konsorcjum z Creotech Instruments S.A., rozpoczyna realizację projektu POLON: Polski Moduł Napędowy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie chemicznego napędu rakietowego dla małego satelity oraz jego integracja z platformą Hypersat, rozwijaną przez Creotech. Za realizację projektu po stronie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa będzie odpowiadać Zakład Technologii Kosmicznych (ZTK). Projekt potrwa 3 lata i zakończy się przygotowaniem […]

TRAIL

TRAIL to projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Konsorcjum, koordynowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa (odpowiedzialny również za projekt, analizy oraz przeprowadzenie prób), składa się z 7 partnerów, w tym Politecnico di Milano (redukcja drgań i hałasu), Trelleborg Sealing Solutions (ściany ogniowe), NLR (rozwój procesu VARTM), LA […]

FITOEXPORT

Celem nadrzędnym projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych. W ramach realizacji Zadania 2 i Zadania 6 […]

Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów (ISSLOT)

Stabilizacja lotu statków powietrznych jest zapewniana przez złożone systemy sterowania Flight Management Systems (FMS, Systemy Sterowania Lotem), a w szczególności przez układy zwane autopilotami. Są one dosyć kosztowne i nie wszystkie statki powietrzne są w nie wyposażane. Większość statków powietrznych, w tym przede wszystkim samoloty, posiada jednak powierzchnie odciążające/wyważające zwane trymerami. Montowane są zazwyczaj na […]

HIGH speed civil Tilt Rotor wind tunnel Project (HIGHTRIP)

HIGHTRIP to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach program Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Konsorcjum koordynowane przez NLR składa się z czterech partnerów. Instytut Lotnictwa weźmie udział w procesie projektowym, zaś firmy P.W. Metrol oraz Szel-Tech w procesie produkcji wspólnie z NLR. Za oprzyrządowanie oraz wyposażenie w aparaturę pomiarową będzie odpowiedzialny NLR, jak również […]

HYPROGEO – Hybrydowy silnik rakietowy do transferu orbitalnego na LEO, MEO i GEO

Celem głównym projektu HYPROGEO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, była budowa modułu napędowego bazującego na hybrydowym silniku rakietowym. Napęd hybrydowy nie jest nową technologią w technice rakietowej, niemniej zastosowanie go do transferu orbitalnego platform satelitarnych lub do napędu ostatnich stopni rakiet nośnych stanowi innowację. System taki jest niewątpliwie interesującą alternatywą do […]

HPGP – Ocena wysoko wydajnych ekologicznych materiałów pędnych

Projekt Assessment of High Performance Green Propellants – HPGP (ESA) (pol. Ocena wysoko wydajnych ekologicznych materiałów pędnych) realizowany przez Zakład Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa wraz z Thales Alenia Space Polska (liderem projektu), Instytutem Przemysłu Organicznego oraz Thales Alenia Space Francja na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Stosowane obecnie w sztucznych satelitach materiały pędne, takie jak: […]

ASPro – Wstępna kwalifikacja stałego materiału pędnego niezawierającego aluminium

„Wstępna kwalifikacja stałego materiału pędnego niezawierającego aluminium” (ang. Pre-Qualification of Aluminium-Free Solid Propellant – ASPro (ESA)) to projekt realizowany przez Zakład Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa wraz z MESKO S.A., Instytutem Przemysłu Organicznego oraz Zakładem Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Rosnący problem śmieci kosmicznych, czyli obiektów różnej wielkości pozostawionych na orbicie, wymusza […]

LATTE – Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator

LATTE to innowacyjny projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach program CleanSky 2 (Horyzont 2020). Konsorcjum koordynowane przez Instytut Lotnictwa składa się z trzech partnerów w skład którego, poza Instytutem Lotnictwa, wchodzi czeski instytut badawczo-rozwojowy VZLU (Výzkumný a zkušebníleteckýústav) oraz czeska firma zajmująca się wytwarzaniem elementów kompozytowych LA Composite. Celem projektu jest rozwój metod projektowania oraz wytwarzania elementów kompozytowych znajdujących zastosowanie w przemyśle […]

SafeAvi – Nowatorskie narzędzie do automatyzacji procesu weryfikacji oprogramowania systemów krytycznych dla bezpieczeństwa w lotnictwie potwierdzeniem kompetencji polskich kadr naukowych ILOT na arenie międzynarodowej

Obecna awionika to świat rozwiązań cyfrowych. Żaden nowoczesny system sterowania, nawigacji czy obrazowania informacji nie może dziś istnieć bez oprogramowania. „Latające” oprogramowanie jest czymś równie krytycznym dla bezpieczeństwa, co konstrukcja statku powietrznego. Z tego powodu kwalifikuje się je do kategorii Safety Critical. O dopuszczeniu go do użytku decydują najbardziej rygorystyczne standardy weryfikacji, która to w […]

Adaptacyjne podwozie nowego wiropłatu

Celem projektu jest zaprojektowanie adaptacyjnego systemu podwozia, poprzez opracowanie projektu konstrukcyjnego, przebadanie wybranego rozwiązania i wykonanie innowacyjnego podwozia  zawierającego aktywne elementy tłumiące mające możliwość adaptacji charakterystyki układu do zmiennych zewnętrznych warunków zewnętrznych. W projekcie zostaną zastosowane rozwiązania z  tłumiącymi głowicami z piezo-aktuatorami ze względu na minimalną masę układu, niezawodność działania oraz bezproblemowe, powtarzalne  napełnianie amortyzatorów […]

DREAM – Design and Realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft

DREAM to innowacyjny projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach program Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Dofinansowanie Unii Europejskiej do projektu wynosi 1,25 miliona euro. Konsorcjum koordynowane przez Instytut Lotnictwa składa się z trzech partnerów w skład którego, poza Instytutem Lotnictwa, wchodzi czeski instytut badawczo-rozwojowy VZLU (Výzkumný a zkušební letecký ústav) oraz czeska firma zajmująca się wytwarzaniem elementów kompozytowych LA Composite. Celem […]

CleanSat: Technology assessment and Concurrent engineering in support of LEO platform evolutions (ESA)

Projekt dotyczył opracowania szczegółowych wymagań oraz projektu wstępnego silnika rakietowego do deorbitacji satelitów. Temat jest perspektywiczny ze względu na obecnie wprowadzane prawo kosmiczne, które wymaga deorbitacji satelitów w ciągu 25 lat od końca ich misji. Instytut Lotnictwa pełnił funkcję lidera w pełni polskiego konsorcjum. W ramach działań realizowano współpracę z między innymi Thales Alenia Space […]

SAT-AM – More Affordable Small Aircraft Manufacturing

SAT-AM to projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu CLEAN SKY 2. Całkowity budżet projektu przekracza 9 milionów euro, z czego dofinansowanie z Komisji Europejskiej wynosi 6 milionów euro. Konsorcjum, koordynowane przez Instytut Lotnictwa, składa się z 8 partnerów reprezentujących przemysł lotniczy i instytuty naukowo-badawcze. Poza Instytutem Lotnictwa w skład konsorcjum wchodzą: PZL Mielec, Eurotech, Szel-Tech, P.W. Metrol, Ultratech, Zakłady […]

DART – Direct Air Transport

O projekcie DART IAP Feasibility Study – warsztaty Ankieta projektu DART [pobierz] Projekt Direct AiR Transport (DART) jest studium wykonalności wdrożenia systemu transportu małymi, 4-19 miejscowymi, samolotami. Zakres projektu obejmuje zagadnienia prawne, wykorzystanie procedur podejściowych GNSS na lotniskach aeroklubowych, zdalnych lotniskowych służb informacji powietrznej, a także analizę rynku i biznesplan. W projekcie DART zakłada się wykorzystanie samolotów, pilotów i lotnisk […]

GRACE – Green Bi-propellant Apogee rocket engine

Projekt jest realizowany w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme, finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Głównym wykonawcą jest Instytut Lotnictwa, realizujący zadanie przy współpracy trzech podwykonawców: Jakusz Sp. z o.o., WB Electronics, Thales Alenia Space UK. Celem projektu jest przeprowadzenie licznych prób demonstratora technologii silnika rakietowego typu LAE (Liquid Apogee Engine), przeznaczonego do transportu […]

Wykonanie modelu numerycznego heliopauzy z uwzględnieniem pola magnetycznego

Celem projektu jest pozyskanie narzędzi dla rozwiązywania modeli kinetycznych układów złożonych z kilku typów cząstek. Wynikiem pracy badawczej będzie opracowanie oprogramowania przeprowadzającego symulacje numeryczne wraz ze wstępnym modelem heliopauzy. Heliosfera, przestrzeń w najbliższym otoczeniu Słońca, powstaje w wyniku oddziaływania plazmy wiatru słonecznego (SW – Solar Wind) z częściowo zjonizowaną lokalną materią międzygwiazdową (LISM – Local […]

ERA – Enhanced RPAS Automation

Europejska Agencja Obrony (EDA) oraz konsorcjum przemysłowe koordynowane przez Airbus Defence and Space uruchomiły nowy projekt wspierający zdalnie sterowane systemy lotnicze (Remotedly Piloted  Aircraft Systems – RPAS) we wspólnej przestrzeni powietrznej w Europie. Umowa na projekt „Enhanced RPAS Automation (ERA)” została podpisana pomiędzy EDA i międzynarodowym konsorcjum przemysłowym w połowie grudnia 2015. Projekt będzie wspierać powszechne […]

Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych

Projekt nr POIG.02.02.00-14-022/09 współfinansowany był ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Czas realizacji w Instytucie Lotnictwa: 01.05 – 31.12.2015 Kierownik projektu: dr inż. Rafał Kajka Projekt zrealizowany w Konsorcjum złożonym z: Wojskowej Akademii Technicznej (Lider Konsorcjum) Politechniki […]

OTEST – Innowacyjny opto-numeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich, w różnych warunkach środowiskowych

OTEST – „Innowacyjny opto-numeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich, w różnych warunkach środowiskowych” Czas realizacji projektu: 07. 2014 – 07. 2018 Projekt realizowany jest w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH (NCBiR). Konsorcjum: Astri Polska (lider) Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Instytut Lotnictwa Celem projektu jest […]

TFAST – Wpływ położenia przejścia laminarno-turbulentnego na interakcję fali uderzeniowej z warstwą przyścienną

Głównym celem projektu TFAST było zbadanie wpływu położenia przejścia laminarno-turbulentnego na strukturę interakcji fali uderzeniowej z warstwą przyścienną. Zasadnicze pytanie brzmiało: na ile blisko fali uderzeniowej może znajdować się indukowane przejście laminarno-turbulentne przy jednoczesnym zachowaniu typowego, turbulentnego charakteru interakcji? Podstawowe studia przypadku – fale uderzeniowe na skrzydłach/profilach, łopatkach turbiny i sprężarki oraz przepływy naddźwiękowe we […]

CargoMap – Plan działań technologicznych na rzecz samolotu transportowego

Europejscy badacze przygotowali plan działań technologicznych na rzecz samolotu transportowego przyszłości. Samoloty transportowe jutra będą musiały lepiej spełniać wymagania użytkowników końcowych i środowiska. Uczestnicy sfinansowanego przez UE projektu CargoMap („Air cargo technology road map”) zajmowali się przyszłą rolą transportu powietrznego.  Opracowali oni plan na rzecz uzupełniania braków dotyczących technologii, przepisów i procedur, aby spełnić przyszłe […]

ASCOS – Bezpieczeństwo lotnictwa i certyfikacja nowych operacji i systemów

ASCOS  to innowacyjny projekt badawczy sfinansowany przez UE, dotyczący bezpieczeństwa lotniczego i certyfikacji nowych systemów i operacji. ASCOS przyczynił się do obszaru/tematu „Bezpieczeństwo operacyjne”, działanie „Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa klientów” w ramach siódmego programu ramowego UE – Aeronautyka i transport lotniczy. Celem ASCOS było przerwanie obecnego łańcucha „zastoju” w dziedzinie bezpieczeństwa poprzez skupienie się na […]

ESPOSA – Wydajne systemy i napęd dla małych samolotów

Celem projektu ESPOSA było opracowanie nowych technologii dla małych silników turbinowych do 1000 kW dla potrzeb Lokalnego Transportu Lotniczego (SAT – Small Air Transport), jak również do zastosowań w Lotnictwie Ogólnego Przeznaczenia (GA – General Aviation), czy w bezpilotowych aparatach latających (UAS – Unmanned Aerial Systems). Projekt zajmował się układami napędowymi, które pozwolą na zwiększenie […]

STARLET

Jest to program badawczy finansowany przez konsorcjum Clean Sky Joint Undertaking. Instytut jest jedynym uczestnikiem-wykonawcą w tym programie. Clean Sky Joint Undertaking to program partnerstwa publiczno-prywatnego między Komisją Europejską a przemysłem lotniczym, który został ustanowiony aby opracować zmiany dotyczące wpływu lotnictwa na środowisko. Udział Zakładu Aerodynamiki Instytutu Lotnictwa w projekcie jest wynikiem wygrania konkursu ogłoszonego […]

MOSUPS – Dynamicznie Podobny Model Samolotu w Układzie Połączonych Skrzydeł

W projekcie został zaprojektowany, zbudowany i przebadany model hipotetycznego dwumiejscowego samolotu turystycznego w układzie połączonych skrzydeł. Celem badań była ocena przydatności tego układu dla nowej generacji samolotów lekkich oraz zebranie danych i doświadczeń przydatnych dla projektowania takich statków powietrznych. Teoretycznie układ ten powinien pozwolić na osiąganie większej prędkości wznoszenia i większej długotrwałości lotu niż w […]

Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej

Projekt realizowany jest w ramach programu sektorowego INNOLOT, Demonstrator Główny: Innowacyjny system napędowy, temat ISN-A3: Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej. Program INNOLOT został zapoczątkowany przez porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Polską Platformą Technologiczną Lotnictwa. Zakres merytoryczny projektu został określony w postaci listy demonstratorów technologii podzielonych na trzy główne kategorie (demonstratory).  Program […]

Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła

Kontynuując najlepsze tradycje budowy polskich szybowców zrodził się pomysł na stworzenie wyczynowego szybowca, który mógłby rywalizować w tworzącej się klasie 13,5 metrowej. Szybowiec powstanie w ramach projektu „Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła” realizowanego przez firmę Peszke S.C. z Krosna i Instytut Lotnictwa. Kluczem do sukcesu ma być nowatorska i niestosowana w innych szybowcach […]

Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie

Sieciowe Laboratorium Badań Flatterowych prowadzi projekt „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”. Projekt nr UDA-POIG.01.03.02-14-045/11-00 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013. Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.3, Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorców […]

Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej

Projekt realizowany jest w ramach programu sektorowego INNOLOT, Demonstrator Główny: Innowacyjny system napędowy, temat ISN-A3: Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej. Program INNOLOT został zapoczątkowany przez porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Polską Platformą Technologiczną Lotnictwa. Zakres merytoryczny projektu został określony w postaci listy demonstratorów technologii podzielonych na trzy główne kategorie (demonstratory).  Program […]

Nowoczesny wirnik autorotacyjny

Celem projektu jest opracowanie rodziny nowoczesnych rozwiązań dla wirników nośnych dedykowanych z założenia do pracy w autorotacji, przebadanie ich na stanowiskach naziemnych oraz wykazanie na latającym demonstratorze ich światowej  jakości tzn. wysokich charakterystyk aerodynamicznych, bezpieczeństwa, niezawodności, a tym samym najwyższej konkurencyjności w stosunku do wyrobów światowych. Po zakończeniu projektu konsorcjant biznesowy będzie mógł we własnym […]

Small Air Transport Roadmap (SAT-Rdmp)

Projekt Small Air Transport (SAT) skupia się na nowym, dostępnym dla każdego, oszczędzającym energię składniku systemu transportu lotniczego, który wypełni lukę pomiędzy transportem naziemnym i systemem lotów rozkładowych dużymi samolotami. W przyszłości  system ten ma zapewnić lepszy dostęp do transportu lotniczego, dzięki szerszemu wykorzystaniu małych samolotów, które korzystałyby także z małych lotnisk dotychczas nie wykorzystywanych […]

Wpływ położenia przejścia laminarno-turbulentnego na interakcję fali uderzeniowej z warstwą przyścienną (TFAST)

Głównym celem projektu TFAST jest zbadanie wpływu położenia przejścia laminarno-turbulentnego na strukturę interakcji fali uderzeniowej z warstwą przyścienną. Zasadnicze pytanie brzmi: na ile blisko fali uderzeniowej może znajdować się indukowane przejście laminarno-turbulentne przy jednoczesnym zachowaniu typowego, turbulentnego charakteru interakcji. Podstawowe studia przypadku– fale uderzeniowe na skrzydłach/profilach, łopatkach turbiny i sprężarki oraz przepływy naddźwiękowe we wlotach […]

Skip to content