CargoMap – Plan działań technologicznych na rzecz samolotu transportowego

0

Europejscy badacze przygotowali plan działań technologicznych na rzecz samolotu transportowego przyszłości. Samoloty transportowe jutra będą musiały lepiej spełniać wymagania użytkowników końcowych i środowiska.

Uczestnicy sfinansowanego przez UE projektu CargoMap („Air cargo technology road map”) zajmowali się przyszłą rolą transportu powietrznego.  Opracowali oni plan na rzecz uzupełniania braków dotyczących technologii, przepisów i procedur, aby spełnić przyszłe wymagania z uwzględnieniem aktualnych możliwości.

Na początku przeanalizowano aktualną sytuację przy współpracy wszystkich zainteresowanych stron z Europy.  Zidentyfikowano także wąskie gardła i wyzwania dotyczące transportu powietrznego, jakie mogą zaistnieć w przyszłości.

Określono wiele różnych czynników przyczyniających się do zwiększania się roli transportu powietrznego w handlu międzynarodowym.  Oprócz rosnących cen paliw, istnieje szereg innych czynników sprawiających, że modernizacja floty lotniczej staje się koniecznością.

Uczestnicy CargoMap ustalili też, że brak przydziału czasu na lądowanie oraz zakazy lotów nocnych na lotniskach mogą sprawiać, że loty transportowe będą kierowane na lotniska zapasowe.  Wpływ na transport powietrzny może mieć także aktualna sytuacja polityczna oraz kwestie takie, jak zmiana klimatu i zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu.

W następnym okresie realizacji projektu badane były przyszłe operacje związane z transportem powietrznym oraz nowa generacja samolotu transportowego, którego Europa będzie potrzebowała, aby zachować konkurencyjność na rynkach światowych.  W oparciu o modele biznesowe uczestnicy projektu określili także technologie potrzebne do budowy samolotów nowej generacji.

Instytut Lotnictwa był partnerem projektu.

Więcej informacji o CargoMap.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 31 stycznia 2018 o 09:59:08 [aktualna wersja] przez admin
  • 31 stycznia 2018 o 09:59:02 przez admin
  • 30 listopada 2015 o 09:25:48 przez Joanna Pieniążek