O nas

Szanowni Państwo,

historii Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, pasji, zaangażowania, wiedzy i doświadczenia jego pracowników nie da się zamknąć w kilku słowach. To historia 90-ciu lat badań, tworzenia nowych wizji, gorących dyskusji, z których wyłania się historia całego polskiego lotnictwa.

Strategię Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zdefiniowaliśmy jednym zdaniem: „Świadczenie usług na światowym rynku badań”. Rynek światowy oznacza najwyższą konkurencyjność oferowanych usług badawczych, co gwarantują eksperci, certyfikowane procedury, akredytowane laboratoria, gwarantowaną jakość oraz terminy realizacji zgodne z oczekiwaniami klienta. Usługi oznaczają podejmowanie prac użytecznych dla rozwoju nowych technologii, co jest tożsame z innowacyjnością. Rynek badań oznacza komercjalizację wiedzy i doświadczeń nabytych przez pracowników w wyniku szkoleń oraz badań własnych Instytutu.

Od czasu kiedy przyjęliśmy tą strategię, Instytut odnotowuje dwudziestoprocentowy, coroczny wzrost zatrudnienia oraz wyników finansowych.

Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa podzieliliśmy na siedem pionów merytorycznych, które odpowiadają potrzebom i realnym obszarom działania:

 • Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji świadczy usługi w zakresie badań materiałów i struktur wysoko obciążonych mechanicznie i cieplnie. Znacząca ilość certyfikowanych stanowisk jednorodnych stawia go na pierwszym miejscu w Polsce.
 • Centrum Nowych Technologii realizuje duże projekty innowacyjne wspólnie z partnerami Unii Europejskiej. Specjalizuje się w lotnictwie lekkim.
 • Centrum Technologii Kompozytowych dostarcza rozwiązania oraz przeprowadza testy w zakresie materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego.
 • Centrum Technologii Kosmicznych prowadzi badania z zakresu napędów lotniczych, technologii kosmicznych, pozyskiwania i przetwarzania danych.
 • Centrum Transportu i Konwersji Energii prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii konwersji i akumulacji energii oraz w obszarach związanych ze środkami transportu.
 • Engineering Design Center współpracuje w ramach partnerstwa strategicznego z firmą General Electric. Specjalizuje się w ekspertyzach i pracach badawczo-rozwojowych w zakresie lotniczych silników odrzutowych oraz dziedzin pokrewnych.
 • Centrum Usług Inżynierskich

Otwarcie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa na światowy rynek badań widać również z perspektywy międzynarodowych inicjatyw i aktywności, m.in.:

 • strategiczne partnerstwo z General Electric,
 • świadczenie usług na rzecz koncernów UTC, MTU, Airbus,
 • organizowanie corocznie wielu międzynarodowych konferencji,
 • przynależność do międzynarodowych organizacji, jak European Research Establishment of Aeronautics,
 • inicjatywa podniesienia badań na rzecz lotnictwa lekkiego do rangi priorytetu Komisji Europejskiej,
 • podpisanie oraz wdrożenie Europejskiej Karty Badacza i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Badaczy.

Pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa publikują swoje osiągnięcia, upowszechniają wiedzę oraz promują zawód inżyniera dzięki takim wydawnictwom, jak: „Prace Instytutu Lotnictwa”, „Journal of KONES”, „Journal of Polish-American Science and Technology”, „Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa”, „Biblioteka Historyczna”, „Fatigue of Aircraft Structures” oraz „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest także zaangażowany w popularyzację sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocję zawodów inżynierskich podczas „Nocy w Instytucie Lotnictwa”, która jest największą, nocną imprezą edukacyjną w Polsce.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się zarówno z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa, jako miejscem pracy wybitnych badaczy, naukowców i inżynierów, jak również z możliwościami oferowanymi przez poszczególne piony merytoryczne.

Jestem przekonany, że możliwość współpracy naukowej oraz transferu wiedzy i technologii do przemysłu będą inspirujące i przydatne dla każdego z obecnych i przyszłych partnerów Instytutu Lotnictwa.

Z wyrazami szacunku,

dr inż. Paweł Stężycki
Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa