Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu w kadencji 2019-2023

Przewodniczący Rady
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

prof. dr hab. inż. 
Roman Domański 
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Zastępca Przewodniczącego Rady
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

dr hab. inż. prof. ITWL
Mirosław Kowalski

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Sekretarz Rady
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa 

dr inż. 
Zbigniew Skorupka
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Członkowie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa nie zatrudnieni w Instytucie:

 • dr hab. inż., prof. PW Tomasz Goetzendorf-Grabowski 
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • dr hab. inż., prof. ITWL Mirosław Kowalski
  Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
 • mgr inż. Marcin Wasilewski
  Prezes Zarządu General Electric Company Polska
 • dr hab. inż. Witold Luty
  Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
  Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT
 • mgr inż. Marcin Nocuń
  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych
 • prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk
  Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP
 • mgr inż. Dariusz Śliwowski
  Wiceprezes Operatora Chmury Krajowej Sp. z o.o.
 • mgr inż. Andrzej Kotwica
  Urząd Lotnictwa Cywilnego; Dyrektor Departamentu Techniki Lotniczej

Członkowie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zatrudnieni w Instytucie:

prof. dr hab. inż. 
Roman Domański

dr hab. inż. 
Andrzej Krzysiak

dr inż. 
Leszek Loroch

dr inż. 
Zbigniew Skorupka

dr hab. 
Jerzy Żółtak

mgr inż.
Kamil Gliniewski