Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa kadencji 2019-2023

Członkowie Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa kadencji 2019-2023 niezatrudnieni w Instytucie:

 • dr hab. inż., prof. PW Tomasz Goetzendorf – Grabowski – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • mgr inż. Roman Ignasiak – Dyrektor Biura Platform Lotniczych Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 • dr hab. inż., prof. ITWL Mirosław Kowalski – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
 • dr inż. Marian Lubieniecki – Prezes Zarządu General Electric Company Polska
 • dr hab. inż. Witold Luty – Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT
 • mgr inż. Marcin Nocuń – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych
 • prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyzacji i Pomiarów PIAP
 • mgr inż. Dariusz Śliwowski

Członkowie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zatrudnieni w Instytucie:

 1. mgr inż. Janina Dąbrowska
 2. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 3. dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 4. dr inż. Leszek Loroch
 5. dr inż. Zbigniew Skorupka
 6. dr hab. Jerzy Żółtak

W dniu 11 grudnia 2019 roku na I posiedzeniu Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zostali wybrani:

 • Przewodniczący Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – dr inż. Marian Lubieniecki, General Electric Company Polska
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – prof. dr hab. inż. Roman Domański, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Sekretarz Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – dr inż. Zbigniew Skorupka, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa