Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu w kadencji 2023-2027

Przewodniczący Rady
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa


Magdalena Nizik

Thales, Dyrektor Krajowy, Prezes Zarządu

Wiceprzewodniczący Rady
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

prof. dr hab. inż. 
Roman Domański

Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

Sekretarz Rady
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa 

dr hab. inż. 
Andrzej Krzysiak

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Członkowie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa nie zatrudnieni w Instytucie:

 • dr hab. inż., prof. PW Tomasz Goetzendorf-Grabowski 
  Kierownik Zakładu Samolotów i Śmigłowców, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • Peter Grognard
  Managing Director of the von Karman Institute
 • prof. dr hab. Marianna Jacyna
  Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
 • Josef Kaspar
  Board Chairman and General Director of VZLU
 • mgr inż. Andrzej Kotwica
  p. o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • dr hab. inż., prof. ITWL Mirosław Kowalski
  Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
 • Krzysztof Krystowski
  Dyrektor Generalny Northrop Grumman Polska
 • płk Marcin Mazur
  Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej
 • Catalin Nae
  INCAS President & CEO
 • mgr inż. Marcin Nocuń
  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1
 • prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk
  Dyrektor Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP
 • mgr inż. Marcin Wasilewski
  Prezes Zarządu GE Aerospace Poland

Członkowie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zatrudnieni w Instytucie:

prof. dr hab. inż. 
Roman Domański

dr hab. inż. 
Andrzej Krzysiak