Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa kadencji 2019-2023

Członkowie Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa kadencji 2019-2023 niezatrudnieni w Instytucie:

 • dr hab. inż., prof. PW Tomasz Goetzendorf – Grabowski – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • dr hab. inż., prof. ITWL Mirosław Kowalski – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
 • dr inż. Marian Lubieniecki – Prezes Zarządu General Electric Company Polska
 • dr hab. inż. Witold Luty – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT
 • mgr inż. Marcin Nocuń – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojskowych Zakładów Lotniczych
 • prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP
 • mgr inż. Dariusz Śliwowski

Członkowie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zatrudnieni w Instytucie:

 • mgr inż. Janina Dąbrowska
 • prof. dr hab. inż. Roman Domański
 • dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 • dr inż. Leszek Loroch
 • dr inż. Zbigniew Skorupka
 • dr hab. Jerzy Żółtak

W dniu 11 grudnia 2019 roku na I posiedzeniu Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zostali wybrani:

 • Przewodniczący Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa –  prof. dr hab. inż. Roman Domański, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa –  dr hab. inż., prof. ITWL Mirosław Kowalski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Sekretarz Rady Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – dr inż. Zbigniew Skorupka, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa