Misja i strategia

Paweł_Stężycki_dyrektor_Instytutu_LotnictwaSzanowni Państwo,

z prawdziwą satysfakcją przekazuję najważniejsze założenia Strategii Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa na lata 2019-2024. Należy podkreślić, że jest to pierwszy, tak zintegrowany i wielowątkowy dokument prezentujący długofalowe zamierzenia naszej instytucji. Powstał on dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników Instytutu, przy wsparciu ekspertów branżowych oraz doradztwa biznesowego. W wyniku przeprowadzonych prac analitycznych, aktualizacji uległy zarówno kluczowe założenia mikro i makroekonomiczne będące podstawą opracowania prognoz strategicznych, jak również zbiór kompetencji stanowiących potencjał badawczy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Opracowanie nowej strategii podyktowane było szeregiem zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. W dobie dynamicznego wzrostu złożoności otoczenia, rozszerzenia geograficznego oraz zacierania się granic między branżami coraz trudniej jest określić szanse i zagrożenia płynące zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz organizacji. Pojawia się konieczność tworzenia strategii przy użyciu coraz bardziej skomplikowanych narzędzi analitycznych, uwzględniających dynamikę zmian w otoczeniu. Przeszacowaniu ulega cały system zarządzania.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa aktywnie działa w kilkunastu branżach, które mają charakter wysoce dynamiczny, angażujących zaawansowane technologie, o szerokim zasięgu geograficznym. Większość z nich uznana jest za strategiczne nie tylko dla rozwoju gospodarki polskiej (ujęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), ale również dla gospodarki światowej (koncepcja Przemysłu 4.0). Funkcjonowanie w tak zróżnicowanych obszarach gospodarczych wymaga od nas nadania priorytetów działaniom strategicznym oraz wyznaczenia sposobów ich realizacji, przy uwzględnieniu obecnych, a także przyszłych szans i zagrożeń, wynikających ze specyfiki ekosystemu biznesowego oraz potencjału strategicznego organizacji.

Nowa strategia – zatwierdzona przez Radę Naukową Instytutu Lotnictwa (obecnie: Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa) w dniu 18 grudnia 2018 roku – określa misję, wizję, strategiczne obszary badawcze oraz definiuje cele na lata 2019-2024.

Prace nad strategią mają charakter ciągły. Wymaga tego specyfika i dynamika rozwoju ekosystemu biznesowego Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Instytut pragnie być awangardą nie tylko w wymiarze technologicznym, ale również organizacyjnym i rynkowym. Powoduje to konieczność systematycznego monitorowania otoczenia, wypracowywania nowatorskich rozwiązań oraz skutecznego ich wdrażania, co zamierzamy robić z pełną determinacją.

Największą wartością Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa są ludzie, których efektywna praca stanowi realizację naszej strategii. Zatrudniamy najlepszych specjalistów z różnych branż, aby zespołowo projektować i tworzyć innowacyjne rozwiązania technologiczne. Wierzymy, że dzięki wysokim umiejętnościom i zaangażowaniu naszych pracowników, nowoczesnej kulturze organizacyjnej oraz sprawnemu zarządzaniu, możliwy będzie dalszy rozwój Instytutu Lotnictwa, a także spełnienie oczekiwań naszych klientów.

 

Z wyrazami szacunku,

dr inż. Paweł Stężycki

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa