Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Biblioteka

Biblioteka Naukowo-Techniczna powstała w 1926 r. i jest uznawana za centralną bibliotekę lotniczą w Polsce ze względu na tematykę, charakter zbiorów oraz ich wielkość. Księgozbiór jej liczy około 80000 woluminów książek, co łącznie z krajowymi i zagranicznymi czasopismami naukowymi i technicznymi, gromadzonymi przez wiele lat, pozwala ocenić ją jako jedną z najlepiej zaopatrzonych bibliotek jednostek badawczo-rozwojowych w kraju. Biblioteka prenumeruje około 70 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. W zbiorach znajduje się ponadto około 5500 mikrofilmów z prac i publikacji naukowych oraz firmowe materiały reklamowe. Biblioteka posiada również zbiory lotnicze przekazane z zagranicy, takie jak księgozbiór znanego konstruktora lotniczego Czesława Zbierańskiego, oznaczony ekslibrisem właściciela.

Podstawowa tematyka unikatowych zbiorów w znacznej części obejmuje: lotnictwo, samoloty, śmigłowce, aerodynamikę, termo i gazodynamikę, mechanikę, mechanikę lotu, wytrzymałość materiałów, silniki lotnicze, tłokowe i odrzutowe, osprzęt i wyposażenie lotnicze, matematykę, informatykę i komputery, historię lotnictwa i astronautyki oraz modelarstwo lotnicze.

W lutym 2011 r. rozpoczęto komputeryzację katalogów, Biblioteka zakupiła system biblioteczny „Mateusz”, który służy do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece oraz wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.). Na początku marca 2011 r. Biblioteka przystąpiła do współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKAT).

W bibliotece dostępne są następujące katalogi:

  • katalog komputerowy [książki zarejestrowane po 2001 r.],
  • katalog alfabetyczny książek [książki zarejestrowane do 2011 r., włącznie],
  • katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych,
  • katalog systematyczny książek wg UKD (szczegółowy podział wg dziedzin wiedzy) [książki zarejestrowane do 2011 r., włącznie].

Biblioteka Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w ramach współpracy z uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, cywilnymi i wojskowymi oraz innymi bibliotekami prowadzi wypożyczenia między biblioteczne oraz wysyła odbitki kserograficzne artykułów z czasopism. Należy podkreślić, że z Biblioteki, poza pracownikami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa i współpracujących grup EDC i GE oraz sąsiedniego zakładu produkcyjnego EADS–PZL, korzystają pracownicy naukowi uczelni, szkół i innych instytucji oraz studenci i uczniowie szkół średnich o profilu lotniczym. Biblioteka, która stopniowo przejmowała obowiązki Branżowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej służy pomocą studentom i uczniom realizującym prace okresowe, przejściowe i dyplomowe, również w zakresie doradztwa a nie tylko oferty zbiorów.

Warto dodać, że ze zbiorów Biblioteki korzystają również historycy lotnictwa, autorzy różnych opracowań lotniczych, miłośnicy lotnictwa, konstruktorzy-amatorzy, twórcy replik samolotów historycznych oraz modelarze lotniczy. Oczywiście, poza tematyką lotniczą i ogólnotechniczną Biblioteka zamawia i sprowadza książki i czasopisma, niezbędne w bieżącej pracy Instytutu z zakresu administracji, zarządzania, księgowości, BHP i innych dziedzin.

Biblioteka Naukowo-Techniczna
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
e-mail: bibl@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Regulamin biblioteki

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 9:00-14:00

Kontakt:
Kierownik Biblioteki
mgr Kamila Kaczyńska
e-mail: kamila.kaczynska@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Katalog on-line

Wirtualna
biblioteka nauki

Incas Bulletin

Knovel

Skip to content