Historia

Historia

1 sierpnia 1926
1 sierpnia 1926
Początki Instytutu

Historia Instytutu sięga początków niepodległości Polski, ale oficjalną datą rozpoczęcia działalności Instytutu jest 1 sierpnia 1926 roku. W początkowej fazie swojego funkcjonowania Instytut działał jako Instytut Badań Technicznych Lotnictwa. Nazwa ta przetrwała do początku II Wojny Światowej.

1926 – 1939
1926 – 1939
Certyfikacja polskich samolotów

Profil działalności w latach przedwojennych skupiał się przede wszystkim na badaniu i certyfikowaniu samolotów. W krótkim czasie Instytut stał się cenioną w kraju placówką badawczą oraz kuźnią wartościowych prac wynalazczych, które wyznaczały nowe horyzonty w przemyśle lotniczym.

1939 – 1945
1939 – 1945
Działalność konspiracyjna

Prężnie rozwijającą się placówkę zatrzymały wydarzenia 1939 roku. W latach wojny Instytut przerwał swoją działalność, ale kadra pozostała w ścisłym związku z lotnictwem, podejmując pracę w renomowanych placówkach zagranicznych, szczególnie w Anglii, a także opracowując strategie reaktywacji ośrodka po wojnie.

1945 – 1970
1945 – 1970
Samoloty, śmigłowce i silniki

W 1945 roku Instytut ulokowano w ocalałych budynkach na warszawskim Okęciu. W początkowej fazie powojennej działalności opracowywano tutaj silniki pulsacyjne i strumieniowe, a także rozpoczęto prace nad śmigłowcem SP-GIL. Głównym konstruktorem Instytutu w tych latach był Tadeusz Sołtyk, pod kierownictwem którego powstają m.in. samoloty TS-Bies czy TS-Iskra.

1955 – 1970
1955 – 1970
Program rakietowy

Oprócz konstrukcji samolotowych Instytut zaczął się specjalizować w projektowaniu i badaniach obiektów latających, takich jak rakiety i cele latające. Uznanie zyskała rakieta meteorologiczna Meteor 1, która w całości powstała w Instytucie.

1967 – 1993
1967 – 1993
Program samolotów szkolno-treningowych

Kolejne lata działalności Instytutu, to przede wszystkim praca nad programem stworzenia samolotu szkolno-bojowego dla wojska. Samolot I-22 Iryda otrzymał wszelkie wymagane certyfikaty potwierdzające zgodność zrealizowanego programu budowy samolotu z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami zamawiającego. W ten sposób Instytut w pełni wywiązał się z zadania postawionego przez rząd RP.

1990 – 2000
1990 – 2000
Program samolotów lekkich

Kolejnym wyzwaniem dla inżynierów Instytutu był projekt budowy czteromiejscowego, kompozytowego samolotu osobowego I-23 Manager. Wśród projektów z okresu 1990-2000 trzeba wyróżnić również projekt dwumiejscowego samolotu szkolnego I-25 As, dwumiejscowego śmigłowca szkolno-patrolowego IS-2 oraz poduszkowca patrolowo-ratunkowego PRP-560 Ranger.

1993 – 2023
1993 – 2023
Badania dla przemysłu

Aktualnie, Instytut jest placówką, która specjalizuje się w świadczeniu najwyższej jakości badań, które dostarczają rozwiązań dla problemów współczesnego lotnictwa. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takim jak: Boeing, General Electric, Airbus czy Pratt and Whitney. Prowadzi także badania dla innych sektorów gospodarki.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow