O Instytucie

Naszej historii oraz wiedzy i doświadczenia pracowników nie da się zamknąć w kilku słowach.

To historia 98 lat badań, tworzenia nowych wizji i gorących dyskusji, z których wyłania się historia polskiego lotnictwa.

Zapraszam do zapoznania się z Instytutem, jako miejscem pracy wybitnych naukowców i inżynierów, jak również z możliwościami oferowanymi przez nasze centra badawcze.

Wierzę, że poprzez współpracę z Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa, Państwa instytucje zwiększą swój potencjał na rynku i odniosą sukces.

dr inż. Paweł Stężycki
Dyrektor
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa

pawel-stezycki

Kim jesteśmy?

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE Aerospace, Middle River Aerostructure Systems (MRAS), Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Instytut dzisiaj

0

NASZA KADRA

Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowanych inżynierów oraz naukowców po najlepszych uczelniach krajowych
i zagranicznych.

0

DOŚWIADCZENIE

Na naszą historię składają się pasja, zaangażowanie i doświadczenie naszych pracowników. Jesteśmy ważną częścią historii polskiego lotnictwa.

0

LABORATORIA

Posiadamy 23 wyspecjalizowane laboratoria, w tym
7 akredytowanych.

0

CENTRA BADAWCZE

W skład Instytutu wchodzi osiem centrów doskonałości, które odpowiadają potrzebom i kluczowym obszarom działania.