Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Usługi badawcze

Badania materiałów i konstrukcji

Analizy numeryczne i symulacyjne

Teledetekcja i fotogrametria

Badania lotnicze i kosmiczne

Realizujemy kompleksowe badania materiałów i konstrukcji, posługując się najnowocześniejszymi metodami badawczymi w obrębie zagadnień wytrzymałościowych. Prowadzimy zaawansowane analizy numeryczne oraz symulacje z wykorzystaniem metod i technik obliczeniowych (CFD), w tym również narzędzi opracowanych i zaimplementowanych przez nasz zespół. 

W ramach świadczonych usług:

  • rozwijamy prace teledetekcyjne;
  • pozyskujemy i analizujemy dane obserwacyjne;
  • dokonujemy precyzyjnych pomiarów;
  • udoskonalamy narzędzia pomiarowe i systemy;
  • oferujemy realizację badań lotniczych i kosmicznych w zakresie konstrukcji, napędów oraz prób w locie.

Najwyższą konkurencyjność oferowanych usług badawczych gwarantuje nasz wykwalifikowany zespół, certyfikowane procedury, akredytowane laboratoria, terminy realizacji zgodne z oczekiwaniami Klienta. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie personelu oraz wdrażanie nowych metod badawczych do zakresu obecnie wykonywanych prac. Świadczymy najwyższej jakości usługi badawcze na światowym rynku badań.

Skip to content