Współpraca

Instytut Lotnictwa współpracuje z wieloma uczelniami technicznymi, instytutami naukowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami transferu wiedzy oraz organizacjami przemysłowymi, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Dzięki tej międzynarodowej współpracy możliwe jest korzystanie z dorobku najwyższej klasy naukowców, a także udział w realizacji projektów nie tylko z dziedziny lotnictwa.