Władze

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
dr inż. Paweł Stężycki

Przewodniczący Rady Instytutu
prof. dr hab. inż. Roman Domański

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
dr inż. Sylwester Wyka

Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych
mgr inż. Izabela Iwaniak-Rybak

Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Komercjalizacji
mgr Katarzyna Rostkowska

Dyrektor Departamentu Organizacji Badań
dr hab. inż. Andrzej Leski

Dyrektor Centrum Technologii Lotniczych
mgr inż. Paweł Guła

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych
dr inż. Adam Okniński

Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
mgr inż. Paweł Szuchnik, MBA

Dyrektor Centrum Technologii Kompozytowych
mgr inż. Konrad Kozaczuk

Dyrektor Engineering Design Center
mgr inż. Artur Rudnik, MBA

Dyrektor Centrum Usług Inżynierskich
mgr inż. Aleksander Dąbrowski

Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych
mgr inż. Grzegorz Trzeciak