Władze

dr inż. Paweł Stężycki

Dyrektor

dr inż. Sylwester Wyka

Zastępca Dyrektora
ds. Badawczych

mgr Katarzyna Rostkowska

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych i Komercjalizacji

mgr Izabela Iwaniak-Rybak

Zastępca Dyrektora
ds. Operacyjnych