Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

BPK Inteligentna i czysta mobilność

BPK Inteligentna i czysta mobilność (BPK ICM) obejmuje swoją działalnością zagadnienia związane z technologiami w zakresie projektowania, wytwarzania, produkcji i użytkowania środków transportu naziemnego, powietrznego i wodnego oraz infrastruktury logistycznej.

BPK Inteligentna i czysta mobilność wspiera przedsiębiorców i naukowców w zakresie realizacji projektów z obszarów intermodalnych systemów transportu (w tym transportu regionalnego), systemów transportu miejskiego (urban mobility), logistyki transportu, technologii innowacyjnych niskoemisyjnych napędów, systemów zarządzania energią na pokładzie, systemów zarządzania ruchem pojazdów, proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, systemów autonomii oraz systemów bezpieczeństwa pojazdów.

BPK ICM aktywnie promuje możliwość uczestnictwa przedsiębiorców i naukowców w programie Horyzont Europa. Oferuje podmiotom z sektora nauki i biznesu możliwość uczestnictwa w specjalistycznych, branżowych szkoleniach i warsztatach oraz pomaga w wyborze odpowiedniego dofinansowania oraz zbudowania, czy też włączenia się w partnerstwo w programie Horyzont Europa. BPK ICM aktywnie wspiera przedsiębiorców i naukowców zainteresowanych udziałem w Partnerstwie Clean Aviation, Towards zero-emission road transport (2ZERO), oraz European Partnership on Connected and Automated Driving (CCAM).

Partnerstwo Clean Aviation skupia się na zrównoważonej i neutralnej dla klimatu przyszłość przyszłości lotnictwa.

Partnerstwo Towards Zero Emission Road Transport (2Zero) ma na celu przyspieszenie przejścia całej Europy na mobilność drogową o zerowej emisji.

Celem Partnerstwa Connected and Automated Driving (CCAM) jest stworzenie bardziej skoncentrowanego na użytkowniku końcowym i włączającego systemu mobilności, zwiększającego bezpieczeństwo na drogach, przy jednoczesnym zmniejszeniu zagęszczenia ruchu i negatywnego wpływu na środowisko.

Podmiotem realizującym misję BPK Inteligentna i Czysta mobilność jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, który należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Obecnie w Instytucie zatrudnionych jest ponad 1300 inżynierów, naukowców i badaczy, z czego 900 z nich ma mniej niż 30 lat. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży lotniczej i kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne, bezzałogowe, energetyczne, naftowe i gazowe, teledetekcja, technologie materiałowe, technologie addytywne i wojskowe.

Zapraszamy na zapisy na bezpłatne konsultacje u naszych ekspertów: bpkmobilnosc@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content