Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Ekspertyzy Analizy Doradztwo

Rozwój transportu lotniczego

SORA

Organizacja Obsługowa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oferuje szeroki wachlarz analiz i usług doradczych, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klientów. Dokonujemy ekspertyz, badań oraz oceny wyposażenia lotniczego, systemów i instalacji, zakończonych wydaniem orzeczenia na zgodność z normami i przepisami lotniczymi: RTCA, ARINC, MIL, TSO.

Oferujemy ekspertyzy dostosowane do indywidualnych wymagań każdego klienta. Nasi wysoko wykwalifikowani eksperci dostarczają rzetelne i kompleksowe oceny z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i metod badawczych, zapewniając ich najwyższą dokładność i wiarygodność.

Wykorzystując zaawansowane narzędzia obliczeniowe i techniki modelowania numerycznego do analizy złożonych zjawisk i optymalizacji projektów, dostarczamy cennych informacji, wspierając procesy decyzyjne. Prowadzone przez nas analizy obejmują szerokie spektrum zagadnień, pomagając naszym klientom w identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz zwiększeniu wydajności systemów lotniczych.

W zakresie usług doradczych ściśle współpracujemy ze swoimi klientami, rozumiejąc ich indywidualne potrzeby oraz zapewniając fachowe porady i wskazówki. Oferujemy kompleksowe doradztwo, umożliwiające klientom podejmowanie świadomych decyzji i wykorzystywanie pojawiających się możliwości w sektorze lotniczym.

Poza działalnością ekspercką, analityczną i doradczą aktywnie angażujemy się w projekty badawczo-rozwojowe, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Współpracując z partnerami branżowymi, uczelniami wyższymi i instytucjami badawczymi, dążymy do rozwoju technologii lotniczych i wspierania innowacji. Starania te sprawiają, że usługi przez nas świadczone wyprzedzają postęp naukowy i technologiczny, dostarczając naszym klientom rozwiązania najwyższej jakości.

Opracowywanie programów badań

Specjalizujemy się w opracowywaniu programów badań dla różnych komponentów i systemów lotniczych oraz statków powietrznych klasy A (kategoria K1 i K3,
podkategoria A2 i A3). Nasze doświadczenie obejmuje zarówno realizację testów naziemnych, prób w locie, jak również wszechstronną analizę wyników badań metodami adekwatnymi do zakresu prowadzonych testów.

Analizy niezawodnościowe

Dysponujemy najnowocześniejszymi metodami i narzędziami do przeprowadzania dogłębnych analiz niezawodnościowych. Identyfikujemy uszkodzenia i nieprawidłowości, oceniamy ryzyko, wydajemy zalecenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów lotniczych.

Algorytmy prognostyczne

Wykorzystujemy zaawansowane techniki analizy danych i modelowania w celu opracowania algorytmów prognozowania dla szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle lotniczym, wspierając naszych klientów w optymalizacji operacji, planowania zasobów czy procesach decyzyjnych.

Doradztwo

Oferujemy usługi doradcze dostosowane do specyficznych potrzeb naszych klientów. Rozległa wiedza techniczna i branżowa naszego zespołu ekspertów dostarcza klientom kluczowych wskazówek, wspierając ich w pokonywaniu wyzwań w sektorze lotniczym.

Rozwój transportu lotniczego

Dzięki głębokiemu zrozumieniu branży lotniczej zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów transportu lotniczego.

Certyfikacja BSP

Nasz doświadczony zespół wspiera klientów w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów, prowadząc ocenę zgodności wyrobów z wyspecyfikowanymi wymaganiami oraz promując bezpieczne i wydajne operacje BSP.

Organizacja Obsługowa

Jesteśmy organizacją zatwierdzoną do prowadzenia obsługi technicznej wyrobów, części i urządzeń wymienionych w naszym zakresie zatwierdzenia, jak również do wydawania stosownych poświadczeń obsługi, oraz – w stosownych przypadkach – poświadczeń przeglądu zdatności do lotu po dokonaniu takiego przeglądu.

Stawiamy za cel doskonałość, profesjonalizm i zadowolenie klienta. Nasze ekspertyzy, analizy i usługi doradcze wspierają w osiąganiu najwyższej wydajności, zapewnieniu bezpieczeństwa i rozwoju innowacji. Ogromna wiedza, multidyscyplinarne podejście, nowoczesne zaplecze i zespół zaangażowanych ekspertów czyni Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zaufanym partnerem dla klientów poszukujących niezawodnych i kompleksowych rozwiązań w dynamicznie rozwijającej się branży lotniczej.

Skip to content