Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa dołączył do prac nad pierwszym europejskim programem obrony przed zagrożeniami hipersonicznymi

31 października 2023 roku w Bonn w Niemczech podpisano umowę pomiędzy OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) a Sistemas de Misiles de España (SMS) na uruchomienie pierwszego europejskiego programu obrony przed zagrożeniami poruszającymi się z prędkościami hipersonicznymi, HYDEF (Hypersonic Defence Interceptor Study). W pracach konsorcjum bierze udział 14 instytucji z 7 państw europejskich, […]

Naukowcy badają trwałość środków ochrony roślin i ich wpływ na szatę roślinną

Od 2021 roku trwają pracę nad projektem wspierającym ekologiczną produkcję rolną na Mazowszu. Projekt zakłada opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza. Projekt „Wsparcie Ekologicznej Produkcji Rolnej na Mazowszu” jest realizowany przez konsorcjum naukowe składające się z instytucji: Sieć […]

Konferencja projektu FITOEXPORT: Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa

W dniach 24-25 stycznia 2022 w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja projektu FITOEXPORT pt. „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”, której organizatorami byli Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Gościem honorowym konferencji był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk. Konferencja zorganizowana w Pułtusku miała na celu przedstawienie założeń  oraz […]

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa włącza się w europejski projekt oczyszczania wód i gospodarki cyrkulacyjnej

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozpoczął współpracę z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wizualizowaniu danych na potrzeby europejskiego projektu AlgaeService for LIFE. Celem projektu jest zebranie biomasy sinic i makroglonów w różnych zbiornikach wodnych i użycie jej do wytworzenia luksusowych produktów (w tym m.in. wysokiej jakości kosmetyków czy nawozów). Prace badawcze […]

Nowoczesne technologie dla samolotu M28

Samolot M28 | M28 aircraft

W PZL Mielec przeprowadzono próby w locie samolotu M28 z kompozytową gondolą silnika. Projekt gondoli wyprodukowanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wytwarzania rozwijany jest we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa i innymi partnerami w ramach projektu badawczo-rozwojowego SAT-AM (Clean Sky 2) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W grudniu 2020 roku, Polskie Zakłady Lotnicze […]

eXTended AtM for Door2Door Travel (X-Team D2D)

Z początkiem czerwca 2020 r. rozpoczyna się realizacja projektu X-TEAM D2D finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu SESAR JU (Horyzont 2020), koncentrującego się na opracowaniu systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, będącego w stanie zapewnić bezpieczeństwo i płynność transportu lotniczego na całym świecie. Konsorcjum koordynowane przez włoskie centrum badań kosmicznych CIRA i składa się […]

Investigation and Maturation of Technologies for Hybrid Electric Propulsion (IMOTHEP)

IMOTHEP

Projekt IMOTHEP realizowany jest w ramach programu ramowego Horyzont 2020, finansowany przez Komisję Europejską. Jest to czteroletnia inicjatywa badawcza w zakresie badań i innowacji dotycząca hybrydowego napędu elektrycznego w lotnictwie komercyjnym, technologii, która otwiera nową przestrzeń projektowania samolotów i może stanowić rewolucyjny krok w poprawie ich wydajności. Zadaniem projektu IMOTHEP jest zbadanie technologii dla hybrydowych […]

Europejskie instytuty badawcze i przemysł lotniczy inicjują IMOTHEP, ambitny program technologiczny skierowany na rozwój hybrydowego napędu elektrycznego

IMOTHEP

20 stycznia 2020 r. w Brukseli, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wraz ze swoimi partnerami w dziedzinie badań lotniczych zainicjował projekt IMOTHEP, ambitną inicjatywę badawczą w zakresie hybrydowego napędu elektrycznego, finansowaną przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju lotnictwa na rzecz społeczeństwa i mobilności. Wymaga […]

POLON – Polski Moduł Napędowy

POLON

Z początkiem kwietnia 2020 r. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w konsorcjum z Creotech Instruments S.A., rozpoczyna realizację projektu POLON: Polski Moduł Napędowy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie chemicznego napędu rakietowego dla małego satelity oraz jego integracja z platformą Hypersat, rozwijaną przez Creotech. Za realizację projektu po stronie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa będzie odpowiadać Zakład Technologii Kosmicznych (ZTK). Projekt potrwa 3 lata i zakończy się przygotowaniem […]

TRAIL

TRAIL to projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Konsorcjum, koordynowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa (odpowiedzialny również za projekt, analizy oraz przeprowadzenie prób), składa się z 7 partnerów, w tym Politecnico di Milano (redukcja drgań i hałasu), Trelleborg Sealing Solutions (ściany ogniowe), NLR (rozwój procesu VARTM), LA […]

Zakończenie projektu dla POLREGIO

22 listopada 2019 w Zakładach Napraw Taboru w Kruszewcu miała miejsce prezentacja działania demonstratora systemu wentylacji przestrzeni pasażerskiej zaprojektowanego dla pojazdów przechodzących naprawy bieżące. Spotkanie było finalizacją projektu wykonanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Ł-ILOT) dla spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (POLREGIO). Inżynierowie z Zakładu Aerodynamiki Ł-ILOT zaprojektowali system wentylacji, który znacząco […]

Zakończenie projektu HYPROGEO

Z końcem stycznia 2018 roku Instytut Lotnictwa pomyślnie ukończył zadania w ramach europejskiego projektu „Hybrydowy silnik rakietowy do transferu  orbitalnego na LEO, MEO i GEO” (HYPROGEO) współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, którego celem było opracowanie satelitarnego modułu napędowego opartego na rakietowym silniku hybrydowym, wykorzystującym 98% nadtlenek wodoru jako utleniacz. W ramach […]

HPGP – Ocena wysoko wydajnych ekologicznych materiałów pędnych

Projekt Assessment of High Performance Green Propellants – HPGP (ESA) (pol. Ocena wysoko wydajnych ekologicznych materiałów pędnych) realizowany przez Zakład Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa wraz z Thales Alenia Space Polska (liderem projektu), Instytutem Przemysłu Organicznego oraz Thales Alenia Space Francja na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Stosowane obecnie w sztucznych satelitach materiały pędne, takie jak: […]

SafeAvi – Nowatorskie narzędzie do automatyzacji procesu weryfikacji oprogramowania systemów krytycznych dla bezpieczeństwa w lotnictwie potwierdzeniem kompetencji polskich kadr naukowych ILOT na arenie międzynarodowej

Obecna awionika to świat rozwiązań cyfrowych. Żaden nowoczesny system sterowania, nawigacji czy obrazowania informacji nie może dziś istnieć bez oprogramowania. „Latające” oprogramowanie jest czymś równie krytycznym dla bezpieczeństwa, co konstrukcja statku powietrznego. Z tego powodu kwalifikuje się je do kategorii Safety Critical. O dopuszczeniu go do użytku decydują najbardziej rygorystyczne standardy weryfikacji, która to w […]

Pierwsze próby podwójnego wirnika współosiowego

We wtorek, 4 kwietnia 2017 roku w Instytucie Lotnictwa odbyły się pierwsze próby stanowiskowe nowo opracowanego podwójnego wirnika współosiowego. Celem realizowanego przez Instytut Lotnictwa projektu wirnika współosiowego było opracowanie demonstratora wirnika, który byłby alternatywą dla powszechnie stosowanych w wiropłatach układów wirnika głównego z wirnikiem ogonowym. Sam układ wirnika współosiowego nie jest konceptem nowym. Pierwszy wirnik […]

DREAM – Design and Realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft

DREAM to innowacyjny projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach program Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Dofinansowanie Unii Europejskiej do projektu wynosi 1,25 miliona euro. Konsorcjum koordynowane przez Instytut Lotnictwa składa się z trzech partnerów w skład którego, poza Instytutem Lotnictwa, wchodzi czeski instytut badawczo-rozwojowy VZLU (Výzkumný a zkušební letecký ústav) oraz czeska firma zajmująca się wytwarzaniem elementów kompozytowych LA Composite. Celem […]

CleanSat: Technology assessment and Concurrent engineering in support of LEO platform evolutions (ESA)

Projekt dotyczył opracowania szczegółowych wymagań oraz projektu wstępnego silnika rakietowego do deorbitacji satelitów. Temat jest perspektywiczny ze względu na obecnie wprowadzane prawo kosmiczne, które wymaga deorbitacji satelitów w ciągu 25 lat od końca ich misji. Instytut Lotnictwa pełnił funkcję lidera w pełni polskiego konsorcjum. W ramach działań realizowano współpracę z między innymi Thales Alenia Space […]

Zaproszenie na Sympozjum IFD UW 2016

Zagadnienia dotyczące modelowania numerycznego heliosfery, w tym oszacowania prawdopodobieństwa istnienia łukowej fali uderzeniowej w plazmie tworzącej ośrodek międzygwiazdowy w odległości ponad 200 jednostek astronomicznych od Słońca oraz metod detekcji wysokoenergetycznych atomów neutralnych przez sondy IBEX oraz Ulysses zostaną przedstawione podczas ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzone w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa prace nad modelowaniem […]

Warsztaty projektu DART

W połowie września 2016 roku, planowane są warsztaty projektu DART, których celem będzie przedyskutowanie koncepcji transportu małymi samolotami z jego potencjalnymi użytkownikami. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wypełnienie ankiety, która pozwoliłaby nam ocenić zasadność koncepcji systemu. Ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: wojciech.miksa@ilot.edu.pl do 10 IX 2016 roku. […]

Projekt HESOFF: Wizyta terenowa

26 lipca 2016 roku miała miejsce wizytacja terenowa przedstawicielki programu Life+ Anny McClintock oraz monitora projektu HESOFF Zbigniewa Karaczuna w miejscu realizacji projektu, tj. na powierzchniach badawczych zlokalizowanych na Płycie Krotoszyńskiej. Ze strony Instytutu Lotnictwa udział wzięli: dr Sylwia Nasiłowska, Mariusz Kacprzak i Karol Rotchimmell. Ze strony Instytutu Badawczego Leśnictwa – prof. Tomasz Oszako. Projekt […]

Pomiar sygnatur spektralnych dębów porażonych patogenem Phytophthora

W Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa w Laboratorium Sygnatur Spektralnych pozyskiwane i analizowane są sygnatury spektralne dębu szypułkowego (Quercus robur) porażonego patogenami z rodzaju Phytophthora. W środowisku naturalnym, patogeny te porażają korzenie roślin uniemożliwiając pobieranie wody i dlatego są jedną z przyczyn zamierania drzewostanów dębowych w Polsce i w Europie. Infekcja Phytophthora prowadzi do zmian w […]

Inauguracja projektu More Affordable Small Aircraft Manufacturing

1 lipca 2016 roku w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu badawczego SAT-AM (More Affordable Small Aircraft Manufacturing). SAT-AM to projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu CLEAN SKY 2. Całkowity budżet projektu przekracza 9 milionów euro, z czego dofinansowanie z Komisji Europejskiej wynosi 6 milionów euro. Konsorcjum, koordynowane przez […]

SAT-AM – More Affordable Small Aircraft Manufacturing

SAT-AM to projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu CLEAN SKY 2. Całkowity budżet projektu przekracza 9 milionów euro, z czego dofinansowanie z Komisji Europejskiej wynosi 6 milionów euro. Konsorcjum, koordynowane przez Instytut Lotnictwa, składa się z 8 partnerów reprezentujących przemysł lotniczy i instytuty naukowo-badawcze. Poza Instytutem Lotnictwa w skład konsorcjum wchodzą: PZL Mielec, Eurotech, Szel-Tech, P.W. Metrol, Ultratech, Zakłady […]

DART – Direct Air Transport

O projekcie DART IAP Feasibility Study – warsztaty Ankieta projektu DART [pobierz] Projekt Direct AiR Transport (DART) jest studium wykonalności wdrożenia systemu transportu małymi, 4-19 miejscowymi, samolotami. Zakres projektu obejmuje zagadnienia prawne, wykorzystanie procedur podejściowych GNSS na lotniskach aeroklubowych, zdalnych lotniskowych służb informacji powietrznej, a także analizę rynku i biznesplan. W projekcie DART zakłada się wykorzystanie samolotów, pilotów i lotnisk […]

Wykonanie modelu numerycznego heliopauzy z uwzględnieniem pola magnetycznego

Celem projektu jest pozyskanie narzędzi dla rozwiązywania modeli kinetycznych układów złożonych z kilku typów cząstek. Wynikiem pracy badawczej będzie opracowanie oprogramowania przeprowadzającego symulacje numeryczne wraz ze wstępnym modelem heliopauzy. Heliosfera, przestrzeń w najbliższym otoczeniu Słońca, powstaje w wyniku oddziaływania plazmy wiatru słonecznego (SW – Solar Wind) z częściowo zjonizowaną lokalną materią międzygwiazdową (LISM – Local […]

ERA – Enhanced RPAS Automation

Europejska Agencja Obrony (EDA) oraz konsorcjum przemysłowe koordynowane przez Airbus Defence and Space uruchomiły nowy projekt wspierający zdalnie sterowane systemy lotnicze (Remotedly Piloted  Aircraft Systems – RPAS) we wspólnej przestrzeni powietrznej w Europie. Umowa na projekt „Enhanced RPAS Automation (ERA)” została podpisana pomiędzy EDA i międzynarodowym konsorcjum przemysłowym w połowie grudnia 2015. Projekt będzie wspierać powszechne […]

TFAST – Wpływ położenia przejścia laminarno-turbulentnego na interakcję fali uderzeniowej z warstwą przyścienną

Głównym celem projektu TFAST było zbadanie wpływu położenia przejścia laminarno-turbulentnego na strukturę interakcji fali uderzeniowej z warstwą przyścienną. Zasadnicze pytanie brzmiało: na ile blisko fali uderzeniowej może znajdować się indukowane przejście laminarno-turbulentne przy jednoczesnym zachowaniu typowego, turbulentnego charakteru interakcji? Podstawowe studia przypadku – fale uderzeniowe na skrzydłach/profilach, łopatkach turbiny i sprężarki oraz przepływy naddźwiękowe we […]

CargoMap – Plan działań technologicznych na rzecz samolotu transportowego

Europejscy badacze przygotowali plan działań technologicznych na rzecz samolotu transportowego przyszłości. Samoloty transportowe jutra będą musiały lepiej spełniać wymagania użytkowników końcowych i środowiska. Uczestnicy sfinansowanego przez UE projektu CargoMap („Air cargo technology road map”) zajmowali się przyszłą rolą transportu powietrznego.  Opracowali oni plan na rzecz uzupełniania braków dotyczących technologii, przepisów i procedur, aby spełnić przyszłe […]

Small Air Transport Roadmap (SAT-Rdmp)

Projekt Small Air Transport (SAT) skupia się na nowym, dostępnym dla każdego, oszczędzającym energię składniku systemu transportu lotniczego, który wypełni lukę pomiędzy transportem naziemnym i systemem lotów rozkładowych dużymi samolotami. W przyszłości  system ten ma zapewnić lepszy dostęp do transportu lotniczego, dzięki szerszemu wykorzystaniu małych samolotów, które korzystałyby także z małych lotnisk dotychczas nie wykorzystywanych […]

Skip to content