Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozpoczął współpracę z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wizualizowaniu danych na potrzeby europejskiego projektu AlgaeService for LIFE. Celem projektu jest zebranie biomasy sinic i makroglonów w różnych zbiornikach wodnych i użycie jej do wytworzenia luksusowych produktów (w tym m.in. wysokiej jakości kosmetyków czy nawozów). Prace badawcze prowadzone są na terenie Polski i Litwy przez międzynarodowy zespół naukowców i pracowników firm z sektora przemysłu.

Zakład Teledetekcji Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa wspiera IOP PAN przy pozyskiwaniu naziemnych charakterystyk spektralnych, zobrazowań z niskiego pułapu lotniczego z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)  oraz zobrazowań satelitarnych z serii Sentinel-2.

Badania prowadzone są na 3 powierzchniach badawczych, które stanowią zbiorniki wodne: Kraków – Podkamycze, Starorzecze Wisły – Koło Tynieckie (Kraków) oraz Jezioro Paprocańskie w Tychach.

Operacje lotnicze z wykorzystaniem BSP w rejonie zbiornika Kraków-Podkamycze były obarczone wieloma trudnościami ze względu na konieczność integracji z systemem PansaUTM oraz ciągły kontakt z wieżą kontroli, ponieważ  tereny objęte badaniami  znajdują się w strefie wzmożonego ruchu lotniczego.

Oprócz procesu pozyskania danych, naukowcy przeprowadzili prace związane z analizami statystycznymi, analizami teledetekcyjnymi oraz  klasyfikacjami z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Proces zakończył się wizualizacją danych wielospektralnych w postaci mapy klasyfikacji dystrybucji zgrupowań sinic.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zakończył I etap związany z pracami w roku 2020. Współpraca przewidziana jest na lata 2020-2023.

W kolejnych etapach pracy planowane jest prowadzenie cyklicznego monitoringu na ww. zbiornikach wodnych oraz kontynuacja prac związanych z klasyfikacją biomasy sinic w oparciu o dane teledetekcyjne.

Projekt LIFE17 ENV/LT/000407 AlgaeService for LIFE „Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/Glony – Gospodarka ekologiczna” jest finansowany ze środków programu LIFE Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Koordynatorem prac po stronie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa jest mgr Marcin Spiralski.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem