Obecna awionika to świat rozwiązań cyfrowych. Żaden nowoczesny system sterowania, nawigacji czy obrazowania informacji nie może dziś istnieć bez oprogramowania. „Latające” oprogramowanie jest czymś równie krytycznym dla bezpieczeństwa, co konstrukcja statku powietrznego. Z tego powodu kwalifikuje się je do kategorii Safety Critical. O dopuszczeniu go do użytku decydują najbardziej rygorystyczne standardy weryfikacji, która to w rezultacie staje się niezwykle czasochłonna i droga. Inżynierowie zajmujący się tym procesem schodzą w swoich analizach na poziomu elektroniki, analizując kod maszynowy na poziomie niespotykanym w innych gałęziach przemysłu. Proces ten jest krytycznym czynnikiem wpływającym na możliwość wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w lotnictwie.

W ramach projektu prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacji procesowej w zakresie przygotowania i weryfikacji programowania dla lotnictwa o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa lotu tj. należącego do kategorii Safety Critical.

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Stężycki
Kierownik B+R projektu: mgr inż. Łukasz Nyczkowski
Tel.: (+48) 22 397 94 57
E-mail: lukasz.nyczkowski[at]ge.com
Termin realizacji: 01.04.2017 – 31.03.2020
Instytucja finansująca: Komisja Europejska; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Konsorcjum: Instytut Lotnictwa – koordynator, General Electric Company Polska Sp. z o.o.
Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 4 301 757,61 zł
Dofinansowanie projektu: 3 980 630,52 zł

Nr: POIR.04.01.04-00-0121/16

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

safeavi_logo_eu

Podziel się wpisem