W dniach 24-25 stycznia 2022 w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja projektu FITOEXPORT pt. „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”, której organizatorami byli Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Gościem honorowym konferencji był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk.

Konferencja zorganizowana w Pułtusku miała na celu przedstawienie założeń  oraz wyników zadań projektu FITOEXPORT. Debatowano także nad technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz nowoczesnego rolnictwa.

O projekcie FITOEXPORT

Celem projektu FITOEXPORT jest zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego. Projekt jest realizowany od początku 2019 roku w ramach programu GOSPOSTRATEG, finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu po stronie Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa to 3,1 mln złotych.

Teledetekcja i technologie dronowe dla rolnictwa

Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych, bezzałogowych statków powietrznych (potocznie zwanych dronami) oraz metod uczenia maszynowego ma coraz większe znacznie w efektywnym monitoringu upraw – twierdzą eksperci Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa.

Prace PIORIN ukierunkowane są m.in. na zmniejszanie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych czy nadzór nad produkcją materiału siewnego. Już dziś te obszary są skutecznie wspomagane przez wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań z dziedziny teledetekcji.

Głębokie uczenie maszynowe, dane satelitarne, aplikacje mobilne, lekkie sensory multispektralne, systemy bezzałogowe dostarczają inspektorom terenowym PIORIN skutecznych narzędzi, które podnoszą efektywność codziennie wykonywanych prac.

Dla szeroko rozumianego rolnictwa ma to szczególne duże znaczenie, gdyż według danych ONZ obszar ten musi zwiększyć swoją produkcję o blisko 60%, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe ludzi w roku 2050.

Nowoczesne technologie teledetekcyjne i dronowe, które były opracowywane przez Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa w ramach projektu FITOEXPORT znacząco w tym pomagają. Inspektorzy PIORIN są w stanie szybko zmapować duży obszar upraw, wykryć miejsca zagrożone występowaniem patogenów, szybko i precyzyjnie wyszukać dane o wybrane patogenach (aplikacja mobilna), zautomatyzować kontrole w szklarniach, analizować obszar całych gmin i powiatów dzięki danym satelitarnym, a w najbliższej przyszłości klasyfikować i wykrywać konkretne choroby roślin czy też w sposób automatyczny analizować stan konkretnych upraw.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem