IMOTHEP

20 stycznia 2020 r. w Brukseli, Łukasiewicz Instytut Lotnictwa wraz ze swoimi partnerami w dziedzinie badań lotniczych zainicjował projekt IMOTHEP, ambitną inicjatywę badawczą w zakresie hybrydowego napędu elektrycznego, finansowaną przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju lotnictwa na rzecz społeczeństwa i mobilności. Wymaga to ambitnych badań i przełomowych rozwiązań znacznie wykraczających poza ciągłe doskonalenie obecnych technologii lotniczych.

Pod kierownictwem ONERA, francuskiego instytutu badawczego, konsorcjum trzydziestu trzech kluczowych podmiotów badawczych i przemysłu lotniczego zaangażowało się w ambitny projekt hybrydowego napędu elektrycznego w lotnictwie komercyjnym – technologii, która otwiera nową przestrzeń do projektowania samolotów i może stanowić rewolucyjny krok w poprawie ich wydajności.

IMOTHEP („Badanie i rozwój technologii hybrydowego napędu elektrycznego”) to czteroletnie działanie w zakresie badań i innowacji, które otrzymało od Komisji Europejskiej dotację w wysokości 10,4 mln euro w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Zadaniem projektu IMOTHEP jest zbadanie technologii dla hybrydowych samolotów elektrycznych w ścisłym związku z zaawansowanym projektowaniem konfiguracji samolotów i innowacyjnymi architekturami napędowymi wykorzystującymi synergię między napędem a kadłubem samolotu.

Analiza potencjalnych technologii i wyzwań technicznych na odpowiednią skalę ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju elektrycznych napędów hybrydowych. Jednocześnie, należy podjąć wyzwanie związane ze zmianami klimatu, co wymaga opracowania technologii dla samolotów komercyjnych, stanowiących zdecydowaną większość floty linii lotniczych i odpowiadających w największym stopniu za emisję gazów cieplarnianych. Są to zasadnicze kwestie, na których skupia się projekt IMOTHEP.

Ostatecznym celem projektu jest ocena potencjału hybrydowego napędu elektrycznego w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez lotnictwo komercyjne i opracowanie mapy technologicznej dalszego rozwoju.

Konsorcjum IMOTHEP skupia głównych europejskich producentów samolotów (Airbus i Leonardo), wiodących producentów silników (Safran, GE Avio, MTU, ITP i GKN), europejskie organizacje badawcze w dziedzinie lotnictwa ze stworzyszenia EREA (ONERA, CIRA, DLR, AIT, Ł-ILOT, INCAS i NLR), instytucje szkolnictwa wyższego (Université de Lorraine, ISAE / Sup’Aéro, Strathclyde University, TU Braunschweig, Politecnico di Bari, Chalmers University i University of Nottingham), think tank (Bauhaus Luftfahrt), organizację międzyrządową (Eurocontrol) oraz firmę konsultingową w zakresie zarządzania innowacjami (L’Up). IMOTHEP otrzymało wsparcie również od strony EASA.

Ponadto IMOTHEP rozwija międzynarodową współpracę z Rosją przy udziale pięciu wiodących organizacji badawczych (CIAM, GosNIIAS, MAI, NRC, TsAGI) oraz z Kanadą (NRC-CNRC).

Kontakt
Koordynator: Philippe Novelli/ ONERA
Biuro Zarządzania Projektami: Peggy Favier / L’Up
Mail: contact@imothep-project.eu
Strona: https://imothep-project.eu/

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 875006 IMOTHEP.

Podziel się wpisem