31 października 2023 roku w Bonn w Niemczech podpisano umowę pomiędzy OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) a Sistemas de Misiles de España (SMS) na uruchomienie pierwszego europejskiego programu obrony przed zagrożeniami poruszającymi się z prędkościami hipersonicznymi, HYDEF (Hypersonic Defence Interceptor Study). W pracach konsorcjum bierze udział 14 instytucji z 7 państw europejskich, w tym polski instytut badawczy: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Członkowie programu HYDEF dysponują znacznym dorobkiem w dziedzinie opracowywania i produkcji zaawansowanych komponentów przeznaczonych do zastosowań w obronie powietrznej. Konsorcjum HYDEF jest złożone z renomowanych podmiotów, w tym: Belgii wraz z SONACA; Czech z LKE; Niemiec reprezentowanych przez firmę Diehl Defence (działającą jako koordynator techniczny); Norwegii z Nammo; Polski z Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa i ITWL; Hiszpanii z SMS (pełniącym rolę koordynatora programu), EM&E, GMV, Instalaza, INTA, Navantia i Sener; a także Szwecji z Beyond Gravity (dawniej RUAG).

Dzięki zrównoważonemu geograficznie i doskonale uzupełniającemu się technologicznie składowi konsorcjum, zostaną opracowane innowacyjne, zintegrowane oraz konkurencyjne łańcuchy dostaw o zasięgu międzynarodowym w celu wspierania interoperacyjności i standaryzacji nowych zdolności w obszarze obrony powietrznej.

– To niezwykły projekt, w ramach którego zjednoczona Europa konsoliduje swoje wysiłki i kompetencje by chronić europejskie niebo przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony wysokomanewrowej broni hipersonicznej. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa pełni istotną rolę w tym innowacyjnym przedsięwzięciu, wnosząc swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie aerodynamiki i technologii napędowych. Przed nami, jak i przed naszymi cenionymi partnerami, otwiera się wyjątkowo wymagająca droga, lecz jestem głęboko przekonany, że po jej przejściu Europa stanie się miejscem o znacznie większym poziomie bezpieczeństwa – mówi Przemysław Drężek, kierownik B+R projektu w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Zarządzanie programem HYDEF zostało powierzone hiszpańskiej firmie SMS, zaś niemiecki producent systemów obrony powietrznej, Diehl Defence, zlokalizowany nad Jeziorem Bodeńskim, odpowiada za proces wdrożenia technicznego, począwszy od opracowania kompletnego systemu aż po element przechwytujący. W przyszłości cały system będzie zdolny do wykrywania i przechwytywania hipersonicznych pocisków manewrujących (HCM), a także nadzwyczaj zwrotnych hipersonicznych pojazdów szybujących (HGV). Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez stworzenie sieci czujników, w tym umieszczonych w przestrzeni kosmicznej, oraz systemu przechwytującego, który zostanie rozmieszczony, tam gdzie to możliwe, w oparciu o istniejące systemy dowodzenia i kontroli NATO BMD. Konsorcjum posiada optymalny zestaw kwalifikacji do rozwiązania tego niezwykle złożonego i wielowymiarowego zadania zmierzającego do integracji ww. systemów.

Program HYDEF uruchomiono po pomyślnym podpisaniu umowy w lipcu 2022 r., kiedy to Komisja Europejska ogłosiła program HYDEF zwycięzcą ogólnoeuropejskiego przetargu.

HYDEF jest ściśle powiązany z unijnym programem PESCO (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance, TWISTER) i ma na celu rozwój koncepcji endoatmosferycznego systemu przechwytywania dla obrony powietrznej. Budżet programu to 110 milionów euro, z czego 100 milionów euro jest współfinansowane przez Europejskie Fundusze Obronne (EFR).

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem