Z początkiem czerwca 2020 r. rozpoczyna się realizacja projektu X-TEAM D2D finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu SESAR JU (Horyzont 2020), koncentrującego się na opracowaniu systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, będącego w stanie zapewnić bezpieczeństwo i płynność transportu lotniczego na całym świecie. Konsorcjum koordynowane przez włoskie centrum badań kosmicznych CIRA i składa się z sześciu partnerów. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa projektem zajmie się Zakład Systemów Transportu (Centrum Technologii Lotniczych) oraz Zakład Bezzałogowych Statków Powietrznych. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa weźmie udział w całym procesie projektowym, pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora zadania drugiego, mającego na celu określenie przyszłych scenariuszy i barier w zakresie wdrażania transportu intermodalnego z uwzględnieniem integracji zarządzania ruchem lotniczym.

Celem projektu jest zdefiniowanie, opracowanie oraz początkowa walidacja koncepcji operacyjnej (ConOps), która umożliwia integrację procesu zarządzania ruchem lotniczym z ogólną siecią intermodalną, w tym dostępnymi naziemnymi i nawodnymi środkami transportu. Integracja informacyjna istotnie przyczyni się do osiągnięcia celu d2d4h – podróży „od drzwi do drzwi” pomiędzy dowolnymi lokalizacjami w Europie w ciągu maksymalnie 4 godzin.

Projekt koncentruje się na potencjale integracji zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz intermodalnej sieci transportowej obsługującej mobilność na obszarze aglomeracji (oraz regionalnej), z uwzględnieniem scenariuszy transportu i obsługi pasażerów planowanych w następnych dziesięcioleciach, według następujących punktów odniesienia: 2025, 2035 i 2050 r. Realizacja tak postawionych założeń pozwoli zrealizować wspomniany cel d2d4h wyznaczony przez ACARE SRIA FlightPath 2050.

Koncepcja ConOps w ramach projektu X-TEAM D2D ma obejmować zarówno koncepcje integracji platform transportowych, jak i innowacyjną, płynną mobilność jako usługę, w tym koncepcje ATM. Opracowane ConOps zostaną wstępnie ocenione pod kątem już istniejących, celowo zdefiniowanych i stosowanych wskaźników KPA i KPI, przy wykorzystaniu zarówno jakościowej, jak i ilościowej metody oceny wyników. W ramach projektu X-TEAM D2D zostanie opracowana również platforma symulacyjna do sprawdzania poprawności proponowanej koncepcji ConOps.

Kierownik projektu: dr inż. Bartosz Dziugieł
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 383
E-mail: bartosz.dziugiel[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.06.2020 – 30.09.2022
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: SESAR JU

Konsorcjum: CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA (CIRA), INSTITUTE FOR SUSTAINABLE SOCIETY AND INNOVATION (ISSNOVA), DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT – UND RAUMFAHRT EV (DRL), SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA (Ł-ILOT), D-flight S.p.A., STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM (HVA)

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 891061 X-TEAM D2D.

Podziel się wpisem