W połowie września 2016 roku, planowane są warsztaty projektu DART, których celem będzie przedyskutowanie koncepcji transportu małymi samolotami z jego potencjalnymi użytkownikami.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wypełnienie ankiety, która pozwoliłaby nam ocenić zasadność koncepcji systemu.

Ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: wojciech.miksa@ilot.edu.pl do 10 IX 2016 roku.

Projekt Direct AiR Transport (DART) jest studium wykonalności wdrożenia systemu transportu małymi, 4-19 miejscowymi, samolotami.

DART_mapPotencjalnymi korzyściami wykorzystania małych samolotów są:

  • Skrócenie czasu delegacji,
  • Efektywniejsze wykorzystanie czasu,
  • Obniżenie części kosztów (nocleg, diety),
  • Większa sieć lotnisk (ponad 50, zamiast obecnych 15).

Możliwości obniżenia kosztu przelotów przy zwiększonej skali operacji polegają na:

  • Zmniejszeniu liczby pustych przelotów do miejsca odebrania klienta i z punktu docelowego klienta.
  • Zwiększeniu liczby pasażerów w samolocie i podział kosztów przelotu na kilku klientów (w air-taxi 1 klient wynajmuje samolot).
  • Zwiększeniu rocznego nalotu i w konsekwencji zmniejszenie udziału kosztów stałych i kosztu godziny lotu.

Strona projektu:  www.dart-project.pl

Podziel się wpisem