Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Warsztaty projektu DART

W połowie września 2016 roku, planowane są warsztaty projektu DART, których celem będzie przedyskutowanie koncepcji transportu małymi samolotami z jego potencjalnymi użytkownikami. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wypełnienie ankiety, która pozwoliłaby nam ocenić zasadność koncepcji systemu. Ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: wojciech.miksa@ilot.edu.pl do 10 IX 2016 roku. Projekt Direct AiR Transport (DART) jest studium wykonalności wdrożenia systemu transportu małymi, […]

Kick-off meeting projektu DART

18 kwietnia 2016 roku w Instytucie Lotnictwa miało miejsce spotkanie inicjujące projekt Direct AiR Transport (DART). Projekt dotyczy studium wykonalności wdrożenia transportu małymi samolotami w Polsce. W projekcie DART zakłada się wykorzystanie samolotów, pilotów i lotnisk aeroklubowych, co pozwoli na zmniejszenie bariery wejścia związanego z inwestycjami przy wdrożeniu systemu. Zakres projektu obejmuje zagadnienia prawne, wykorzystanie procedur podejściowych GNSS na lotniskach aeroklubowych, zdalnych lotniskowych […]

DART – Direct Air Transport

O projekcie DART IAP Feasibility Study – warsztaty Ankieta projektu DART [pobierz] Projekt Direct AiR Transport (DART) jest studium wykonalności wdrożenia systemu transportu małymi, 4-19 miejscowymi, samolotami. Zakres projektu obejmuje zagadnienia prawne, wykorzystanie procedur podejściowych GNSS na lotniskach aeroklubowych, zdalnych lotniskowych służb informacji powietrznej, a także analizę rynku i biznesplan. W projekcie DART zakłada się wykorzystanie samolotów, pilotów i lotnisk aeroklubowych, […]

Skip to content