18 kwietnia 2016 roku w Instytucie Lotnictwa miało miejsce spotkanie inicjujące projekt Direct AiR Transport (DART). Projekt dotyczy studium wykonalności wdrożenia transportu małymi samolotami w Polsce.

W projekcie DART zakłada się wykorzystanie samolotów, pilotów i lotnisk aeroklubowych, co pozwoli na zmniejszenie bariery wejścia związanego z inwestycjami przy wdrożeniu systemu.

Zakres projektu obejmuje zagadnienia prawne, wykorzystanie procedur podejściowych GNSS na lotniskach aeroklubowych, zdalnych lotniskowych służb informacji powietrznej, a także analizę rynku i biznesplan.

Projekt jest współfinansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Koordynatorem projektu jest firma ITTI, partnerami, obok Instytutu Lotnictwa są MLabs oraz Aeroklub Polski. Zakończenie projektu planowane jest na 18 stycznia 2017 roku.

W Instytucie Lotnictwa projektem zajmuje się Zakład Systemów Transportu (Centrum Nowych Technologii).

Instytut Lotnictwa koordynował trzy poprzednie projekty obejmujące tematykę STMS: EPATS, STMS i SAT-rdmp. Wykonane prace wskazywały na istnienie potencjalnego zapotrzebowania na transport małymi samolotami. Rezultaty prac są dostępne na stronach projektów: epats.eu oraz epats.eu/SATRdmp.

W systemie transportu małymi samolotami (STMS) planuje się wykorzystanie samolotów 4-19 miejscowych, tłokowych turbośmigłowych lub odrzutowych do przewozów na większą skalę niż obecne przewozy air-taxi. Główną grupą docelową są klienci biznesowi, dla których skrócenie czasu podróży przynosi wymierne korzyści, uzasadniające wyższą ceną biletu. Korzyści wynikają z unikania kosztów noclegu i bezproduktywnego tracenia czasu. Zakładana odległość podróży wynosi 300 do 1000 km.

Projekt DART w mediach: Wyborcza.pl, TVNBiŚ, dlapilota.pl, Onet.pl

Podziel się wpisem