TRAIL to projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Konsorcjum, koordynowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa (odpowiedzialny również za projekt, analizy oraz przeprowadzenie prób), składa się z 7 partnerów, w tym Politecnico di Milano (redukcja drgań i hałasu), Trelleborg Sealing Solutions (ściany ogniowe), NLR (rozwój procesu VARTM), LA Composite (wytwarzanie elementów kompozytowych oraz integracja), PW Metrol oraz Szel-Tech (obie firmy odpowiedzialne za wytwarzanie elementów metalowych).

Konsorcjum Projektu TRAIL ma za zadanie zaprojektować, przetestować i dostarczyć gondole silnikowe wraz z zawieszeniem silnika dla demonstratora technologii innowacyjnego statku powietrznego w układzie mieszanym (NGCTR TD – Next Generation Civil TiltRotor Technology Demonstrator)  rozwijanego przez Leonardo Helicopters.

Projekt będzie przeprowadzany w Centrum Nowych Technologii Sieci Badawczej Łuksiewicz-Instytutu Lotnictwa.

Kierownik  projektu: mgr inż. Marek Tabor
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 594
E-mail: marek.tabor[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.10.2019 – 31.07.2023
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Clean Sky 2
Konsorcjum: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA, POLITECNICO DI MILANO, TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS, NLR-STICHTING NATIONAAL LUCHT-N RUIMTEVAARTLABORATORIUM, LA COMPOSITE, SZEL-TECH GRZEGORZ SZELIGA , P.W. METROL DARIUSZ DĄBKOWSKI.

Podziel się wpisem