IMOTHEP

Projekt IMOTHEP realizowany jest w ramach programu ramowego Horyzont 2020, finansowany przez Komisję Europejską. Jest to czteroletnia inicjatywa badawcza w zakresie badań i innowacji dotycząca hybrydowego napędu elektrycznego w lotnictwie komercyjnym, technologii, która otwiera nową przestrzeń projektowania samolotów i może stanowić rewolucyjny krok w poprawie ich wydajności.

Zadaniem projektu IMOTHEP jest zbadanie technologii dla hybrydowych samolotów elektrycznych w ścisłym związku z zaawansowanym projektowaniem konfiguracji samolotów i innowacyjnymi architekturami napędowymi wykorzystującymi synergię między napędem a kadłubem samolotu.

Analiza potencjalnych technologii i wyzwań technicznych na odpowiednią skalę ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju elektrycznych napędów hybrydowych. Jednocześnie, należy podjąć wyzwanie związane ze zmianami klimatu, co wymaga opracowania technologii dla samolotów komercyjnych, stanowiących zdecydowaną większość floty linii lotniczych i odpowiadających w największym stopniu za emisję gazów cieplarnianych. Są to zasadnicze kwestie, na których skupia się projekt IMOTHEP.

Ostatecznym celem projektu jest ocena potencjału hybrydowego napędu elektrycznego w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez lotnictwo komercyjne i opracowanie mapy technologicznej dalszego rozwoju.

Koordynatorem projektu jest ONERA, francuskie laboratorium badawcze przemysłu lotniczego i kosmicznego. W skład konsorcjum wchodzi trzydziestu trzech kluczowych podmiotów przemysłu lotniczego i badawczego: producentów samolotów, wiodących producentów silników, europejskie organizacje badawcze w dziedzinie lotnictwa, uczelnie wyższe, think tank, organizacja międzyrządowa oraz firma konsultingowa w zakresie zarządzania innowacjami. IMOTHEP otrzymuje również wsparcie od Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego jako strony trzeciej. Ponadto IMOTHEP rozwija międzynarodową współpracę z Rosją i Kanadą.

W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa projektem zajmuje się Zakład Systemów Transportu (Centrum Technologii Lotniczych).

Projekt IMOTHEP w skrócie:

  • Holistyczne podejście do hybrydowego napędu elektrycznego samolotów komercyjnych
  • Dogłębna analiza technologii układu napędowego w ścisłym związku z architekturą napędową
  • Ambicja, aby uzyskać jasny obraz potencjalnych korzyści hybrydowego napędu elektrycznego
  • Potężne, multidyscyplinarne konsorcjum
  • Chęć dotarcia do zainteresowanych stron i bieżących projektów w celu opracowania europejskiej mapy drogowej ww. kierunku

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Abratowski
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 861
E-mail: pawel.abratowski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2023
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Mobility for Growth
Wysokość dofinansowania: 10 392 845,00 EUR dla Ł-ILOT: 94 625,00 EUR
Strona internetowa: www.imothep-project.eu

Informacja prasowa nt. rozpoczęcia projektu

Konsorcjum:

ONERA – OFFICE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES, AIRBUS OPERATIONS SAS, CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA, DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT – UND RAUMFAHRT EV, LEONARDO – SOCIETA PER  AZIONI,  SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, GE Avio, L – UP SAS, AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH, GKN AEROSPACE SWEDEN AB, CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA „ELIE CARAFOLI”- INCAS BUCURESTI, INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES S.A.U., STICHTING NATIONAAL LUCHT- EN RUIMTEVAARTLABORATORIUM, SAFRAN AERO BOOSTERS, MTU AERO ENGINES AG, BAUHAUS LUFTFAHRT EV, UNIVERSITE DE LORRAINE, INSTITUT SUPERIEUR DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE, TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG, UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, POLITECNICO DI BARI, THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, EUROCONTROL – EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION, FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE THE CENTRAL AEROHYDRODYNAMIC INSTITUTE NAMED AFTER PROF. N.E. ZHUKOVSKY, FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE CENTRALNII INSTITUTAVIACIONOGO MOTOROSTROENIYA IMENI PI BARANOVA, STATE RESEARCH INSTITUTE OF AVIATION SYSTEMS, National Research Center „Institute named after N.E. Zhukovsky”, Moscow Aviation Institute (National Research University)

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 875006 IMOTHEP.

Podziel się wpisem