Od 2021 roku trwają pracę nad projektem wspierającym ekologiczną produkcję rolną na Mazowszu. Projekt zakłada opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza.

Projekt „Wsparcie Ekologicznej Produkcji Rolnej na Mazowszu” jest realizowany przez konsorcjum naukowe składające się z instytucji: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Lider Konsorcjum), Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) oraz Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach (IO). Projekt realizowany jest przy zadeklarowanym wsparciu Gminy Błędów oraz Klastra „Polska Natura”.

Obszar realizacji projektu znajduje się w gminie Błędów (powiat grójecki), jednak założeniem jest wypracowanie rozwiązań dla obszaru całego województwa mazowieckiego. Prace pilotażowe zostały przeprowadzone w 2021 roku na obszarze o powierzchni 260 ha. Powierzchnia obszaru była wystarczająca do określenia możliwości wykorzystania metod teledetekcyjnych do zdalnej detekcji stężeń wybranych metali ciężkich i/lub pestycydów w wierzchniej warstwie gleby oraz do przygotowania bazy danych do określenia nagromadzenia pestycydów, metali ciężkich w glebie i wodzie.

Projekt realizowany jest w podziale na 4 Zadania. Celem, zrealizowanego w ubiegłym roku,  Zadania 1 było określnie ewentualnego nagromadzania pestycydów, metali ciężkich w glebie i wodzie na obszarach wieloletnich monokulturowych upraw sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.

W 2022 roku, realizowane są:

  1. Zadanie 2, które obejmuje opracowanie metod ograniczenia dalszego kumulowania pestycydów i metali ciężkich w glebie i wodzie;
  2.  Zadania 3 i 4, których założenia obejmują kolejno określenie przybliżonego czasu rozpadu pestycydów i metali ciężkich w glebie i wodzie oraz opracowane ewentualnych metod, zaleceń przyspieszających procesy rozpadu tych związków.

Osobami kierującymi poszczególnymi zadaniami są: w ramach Zadania 1 – prof. IUNG-PIB dr hab. Grzegorz Siebielec (Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy), w ramach Zadania 2 – mgr inż. Jakub Szymański (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa). Dostarczenie produktów Zadań 3 i 4 koordynują kolejno: dr Artur Miszczak (Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy) i mgr Marcin Spiralski (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa).

W zakresie Zadania 1, konsorcjum naukowe przygotowało bazy danych zawierające informacje o lokalizacji punktów pomiarowych, parametry charakteryzujące właściwości gleb, wód i osadów dennych pod względem pozostałości środków ochrony roślin, w tym zawartość metali ciężkich. Dostarczono także ortofotomapy, RGB oraz multispektralne dla obszarów badań, pozyskane podczas nalotów fotogrametrycznych UAV. Sporządzono szereg raportów, zarówno z pomiarów terenowych, jak i z analiz i przetworzeń zebranych danych. Utworzono System Informacji Przestrzennej zapewniający użytkownikom dostęp online, interfejs z podkładem mapowym i możliwością wyświetlania wyników pomiarów i analiz. Portal SIP rozwijany jest iteracyjnie, co oznacza, że jest na bieżąco zasilany danymi i rozszerzany o nowe funkcjonalności. Już teraz można podejrzeć możliwości systemu na stronie https://wepr.pl.

Obecnie trwają prace mające dostarczyć produkty z pozostałych 3 Zadań. W tym celu pozyskiwane są dane z powierzchni ok. 350 ha. Rezultatem prac będzie także określenie możliwości wykorzystania metod teledetekcyjnych do opracowania precyzyjnych rekomendacji w zakresie dawkowania nawozów oraz właściwego czasu stosowania środków ochrony roślin.

Projekt finansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, a całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 785 000,00 zł brutto.

Projekt ma zakończyć się pod koniec bieżącego roku. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

https://geodezja.mazovia.pl/projekty/wepr/wsparcie-ekologicznej-produkcji-rolnej.html

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem