Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Naukowcy badają trwałość środków ochrony roślin i ich wpływ na szatę roślinną

Od 2021 roku trwają pracę nad projektem wspierającym ekologiczną produkcję rolną na Mazowszu. Projekt zakłada opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza. Projekt „Wsparcie Ekologicznej Produkcji Rolnej na Mazowszu” jest realizowany przez konsorcjum naukowe składające się z instytucji: Sieć […]

Skip to content