26 lipca 2016 roku miała miejsce wizytacja terenowa przedstawicielki programu Life+ Anny McClintock oraz monitora projektu HESOFF Zbigniewa Karaczuna w miejscu realizacji projektu, tj. na powierzchniach badawczych zlokalizowanych na Płycie Krotoszyńskiej.

Ze strony Instytutu Lotnictwa udział wzięli: dr Sylwia Nasiłowska, Mariusz Kacprzak i Karol Rotchimmell. Ze strony Instytutu Badawczego Leśnictwa – prof. Tomasz Oszako.

Projekt HESOFF jest zogniskowany na integracji innowacyjnych technologii z innowacyjnymi metodami kultywacji lasu. Celem projektu jest ocena działania fosforynów jako elicytorów odporności drzew na patogeny z rodzaju Phytophthora oraz implementacja i wprowadzenie do praktyki nowych metod oceny stanów lasu i efektywności kultywacji poprzez zobrazowanie ze Stratosferycznego Długotrwałego Lotu Bezzałogowego Statku Powietrznego (SDL DSP).

Projekt HESOFF jest realizowany w ramach instrumentu finansowego Life+ i jest współfinansowany przez Komisję Europejską, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Lotnictwa i Instytut Badawczy Leśnictwa.

Więcej o projekcie HESOFF: www.hesoff.eu.

Podziel się wpisem