Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

UAV Commercial Expo w Amsterdamie

UAV Commercial Expo, Amsterdam, 8-10 April 2019

W dniach 8-10 kwietnia 2019 Instytut Lotnictwa uczestniczył w jednych z największych targów związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi – UAV Commercial Expo w Amsterdamie. Wśród wystawców było kilkadziesiąt firm i jednostek naukowych z całego świata. Instytut Lotnictwa był jedną z instytucji reprezentujących Polskę w ramach wspólnego stoiska targowego, będącego wspólną inicjatywą Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W trakcie targów zaprezentowano […]

Rakieta ILR-33 „Bursztyn” i platforma wielospektralna QUERCUS 2. wyróżnione podczas INTARG 2018

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. pracownicy Instytutu Lotnictwa reprezentowali Zakład Teledetekcji oraz Zakład Technologii Kosmicznych na  Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018, które odbywały się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Opracowana w Instytucie Lotnictwa rakieta ILR-33 „Bursztyn” została wyróżniona przez jury platynowym medalem w kategorii „przemysł” oraz dyplom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Brązowy medal w kategorii „środowisko/chemia/biotechnologia/nanotechnologia” otrzymała platforma wielospektralna QUERCUS.2. INTARG jest narzędziem […]

Nowy bezzałogowiec na wyposażeniu Zakładu Teledetekcji

Od drugiej połowy maja 2018 roku nowy  model Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP) – Phoenix (1:10) jest na wyposażeniu Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa. Zostały już przeprowadzone loty testowe i w najbliższym czasie model będzie wykorzystywany jako nośnik platformy multispektralnej QUERCUS.6, która z kolei służy do pozyskiwania zobrazowań powierzchni leśnych w projekcie LIFE HESOFF. Uzyskany materiał stanowi podstawę do realizacji jednego z głównych zadań projektu – szacowania […]

Spotkanie przedstawicieli projektów europejskiego programu LIFE w Luksemburgu

W dniach 17-21 kwietnia 2018 r. przedstawiciele projektu HESOFF z Instytutu Lotnictwa – kierownik projektu, Mariusz Kacprzak oraz dissemination manager, Hubert Skoneczny uczestniczyli w konferencji oraz w spotkaniach z innymi projektami LIFE na terenie Luksemburga. Celem całego wyjazdu było rozpowszechnianie wiedzy o projekcie HESOFF poprzez odbycie spotkań z przedstawicielami innych projektów LIFE: Resto-unio (LIFE11 NAT/LU/000857) oraz LIFE DI-CNG (LIFE13 ENV/LU/000460), a także udział w konferencji organizowanej przez Luksemburski Instytut Nauki […]

Lot balonem stratosferycznym

W dniu 15 marca 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Piaski (woj. wielkopolskie) pracownicy zaangażowani w realizację projektu HESOFF, który jest realizowany przez Instytut Lotnictwa oraz Instytut Badawczy Leśnictwa, wykonali misję lotu balonem stratosferycznym z zamontowanym systemem optycznym. W skład zespołu wchodzili: Mariusz Kacprzak, Karol Rotchimmel, Hubert Skoneczny, Marcin Spiralski, Karol Bęben, Jan Kotlarz oraz Krzysztof Wypych. Samo miejsce wypuszczenia balonu nie jest przypadkowe, bo to właśnie las znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Piaski jest objęty zakresem […]

Baraguar: nowy bezzałogowiec dla projektu HESOFF

W ramach projektu HESOFF powstaje model Stratosferycznego Długotrwałego Lotu Bezzałogowego Statku Powietrznego (SDL BSP) o nazwie Baraguar. Model w skali 1:8 budowany przez firmę  uAvionics zostanie przekazany do Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa w drugim kwartale 2018 roku. Model będzie wykorzystywany na potrzeby projektu HESOFF do wykonywania nalotów fotogrametrycznych nad badanymi obszarami lasu na Płycie Krotoszyńskiej. Połączenie tego BSP z kamerą wielospektralną pozwoli m.in. na realizowanie monitoringu zdrowotności rozległych […]

Projekt HESOFF: najnowsza publikacja badań naukowców Instytutu Lotnictwa dla „Forests”

Odporność na negatywne czynniki związane ze zmianą klimatu na Ziemi mieszanych drzewostanów Europy Centralnej jest wyższa niż monokultur dębowych – wynika z badań prowadzonych w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa, a opublikowanych przez „Forests” w specjalnym numerze poświęconym wzrastającej intensywności susz „Remotely Sensing of Drought-Induced Forest Change and Recovery”. Badania przeprowadzone w ramach projektu HESOFF (Life 11 ENV/PL/000459) dla drzewostanów Płyty Krotoszyńskiej w Wielkopolsce udowodniły, że mieszane […]

Spotkanie na Uniwersytecie Oksfordzkim z przedstawicielami projektu LIFE NaturEtrade

W dniu 26 lutego 2018 roku przedstawiciele zespołu HESOFF z Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa, Mariusz Kacprzak i Marcin Spiralski, odbyli spotkanie na Uniwersytecie Oksfordzkim z delegacją zespołu NaturEtrade (LIFE12 ENV/UK/000473). Obydwa projekty są wdrażane w ramach programu Komisji Europejskiej LIFE, a spotkane było zainicjowanie w ramach realizacji założeń projektowych polegających na nawiązywanie kontaktów z innymi beneficjentami danego programu. Projekt NaturEtrade skupia się na połączeniu badań naukowych z polityką świadczenia […]

Spotkanie europejskiej sieci projektów LIFE+

W dniach 10-13 stycznia 2017 r. miało miejsce spotkanie w ramach europejskiej sieci projektów LIFE+ w Rovaniemi, Finlandia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele projektów NATNET Life+ (LIFE06 NAT/FIN/000128) oraz HESOFF Life+ (LIFE11 ENV/PL/000459). Projekt NATNET koordynowany jest przez Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY), natomiast HESOFF przez Instytut Lotnictwa. W spotkaniach networkingowych udział wzięli Sari Sivonen i Jouni Rauhala (NATNET), Sylwia Nasiłowska i Jan Kotlarz […]

Nasz poster nagrodzony podczas konferencji „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”

Podczas zorganizowanej w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku konferencji „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” (17-18 października 2016) zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu suszy na drzewostany powierzchni badawczych projektu HESOFF. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych z zakresu biologii i ekologii drzew oraz funkcjonowania lasów w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych w przyszłości zmian klimatycznych i powiązanych z nimi zaburzeń w środowisku. Obrady obejmowały zagadnienia m.in. z zakresu ekologii […]

Projekt HESOFF: Wizyta terenowa

26 lipca 2016 roku miała miejsce wizytacja terenowa przedstawicielki programu Life+ Anny McClintock oraz monitora projektu HESOFF Zbigniewa Karaczuna w miejscu realizacji projektu, tj. na powierzchniach badawczych zlokalizowanych na Płycie Krotoszyńskiej. Ze strony Instytutu Lotnictwa udział wzięli: dr Sylwia Nasiłowska, Mariusz Kacprzak i Karol Rotchimmell. Ze strony Instytutu Badawczego Leśnictwa – prof. Tomasz Oszako. Projekt HESOFF jest zogniskowany na integracji innowacyjnych technologii z innowacyjnymi metodami kultywacji lasu. […]

Pomiar sygnatur spektralnych dębów porażonych patogenem Phytophthora

W Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa w Laboratorium Sygnatur Spektralnych pozyskiwane i analizowane są sygnatury spektralne dębu szypułkowego (Quercus robur) porażonego patogenami z rodzaju Phytophthora. W środowisku naturalnym, patogeny te porażają korzenie roślin uniemożliwiając pobieranie wody i dlatego są jedną z przyczyn zamierania drzewostanów dębowych w Polsce i w Europie. Infekcja Phytophthora prowadzi do zmian w organizmie roślinnym na wielu poziomach: morfologicznym, fizjologicznym i komórkowym. We wczesnym etapie infekcji, za pomocą obserwacji terenowych nie jest możliwe […]

Networking projektów LIFE HESOFF i LIFEGENMON

Przedstawiciele projektu HESOFF (Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP), dr Sylwia Nasilowska i mgr inż. Anna Mazur z Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa i Centrum Technologii Kosmicznych odwiedzili słoweński Instytut Leśnictwa i projekt LIFEGENMON w ramach networkingu projektów LIFE+. W dniu przyjazdu, 11 maja 2016, zostały przyjęci na lotnisku Jože Pucnik przez personel projektu LIFEGENMON i zaapoznali się z działalnością Słoweńskiego Instytutu Leśnictwa. […]

Skip to content