Odporność na negatywne czynniki związane ze zmianą klimatu na Ziemi mieszanych drzewostanów Europy Centralnej jest wyższa niż monokultur dębowych – wynika z badań prowadzonych w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa, a opublikowanych przez „Forests” w specjalnym numerze poświęconym wzrastającej intensywności susz „Remotely Sensing of Drought-Induced Forest Change and Recovery”.

Badania przeprowadzone w ramach projektu HESOFF (Life 11 ENV/PL/000459) dla drzewostanów Płyty Krotoszyńskiej w Wielkopolsce udowodniły, że mieszane drzewostany z dębem szypułkowym jako gatunkiem dominującym są bardziej odporne na suszę niż dębowe monokultury. W przypadkach gdy w drzewostanie zdominowanym przez dąb szypułkowy (Quercus robur L.) występowały ok. 20% domieszki dębu czerwonego (Quercusrubra L.) lub sosny zwyczajnej (Pinussylvestris L.) znacząco zmniejszało się pogorszenie wskaźników wegetacji podczas krótkotrwałej suszy. Dodatkowo zaobserwowano również, że w czasie występowania suszy wzajemna komplementarność gatunków drzewostanu może być zdominowana przez konkurencję, szczególnie dla gleb rdzawobrunatnych dla których pogorszenie się wskaźników teledetekcyjnych monokultur sosnowych było mniejsze niż dla lasów tego typu z domieszką dębu czerwonego.

W trakcie badań wykorzystano wskaźniki wegetacyjne i ortofotomapy opracowane na bazie zdjęć satelitarnych instrumentu OLI (Landsat – 8) oraz zdjęć lotniczych wykonanych za pomocą zbudowanej w Instytucie Lotnictwa Platformy Wielosensorowej QUERCUS.6. Wykazano, że w badaniach reakcji monokultur na suszę dla dębów najbardziej użyteczny jest wskaźnik MSAVI, dla sosny wskaźnik NDMI. Do pomiaru wpływu zróżnicowania gatunkowego drzewostanów na ich odpowiedź na suszę najbardziej użyteczny był wskaźnik GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index).

Badania zostały sfinansowane przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (grant no. Life 11 ENV/PL/000459).

HESOFF_Forests_800x600_3

Porównanie zróżnicowania gatunkowego drzewostanów i ich odpowiedzi na suszę. a) zmiana wskaźnika wegetacji GNDVI w trakcie suszy na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat-8, b) wskaźnik różnorodności gatunkowej drzewostanów Shannona – Wienera obliczony na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych przez Platformę Wielosensorową QUERCUS.6. Porównanie obu rozkładów potwierdza wyższą odporność na suszę drzewostanów zróżnicowanych od drzewostanów o niskiej różnorodności.

Artykuł: Kotlarz, J.; Nasiłowska, S.A.; Rotchimmel, K.; Kubiak, K.; Kacprzak, M. Species Diversity of Oak Stands and Its Significance for Drought Resistance. Forests 2018, 9, 126. http://www.mdpi.com/1999-4907/9/3/126/htm

Podziel się wpisem