W dniu 26 lutego 2018 roku przedstawiciele zespołu HESOFF z Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa, Mariusz Kacprzak i Marcin Spiralski, odbyli spotkanie na Uniwersytecie Oksfordzkim z delegacją zespołu NaturEtrade (LIFE12 ENV/UK/000473). Obydwa projekty są wdrażane w ramach programu Komisji Europejskiej LIFE, a spotkane było zainicjowanie w ramach realizacji założeń projektowych polegających na nawiązywanie kontaktów z innymi beneficjentami danego programu.

Projekt NaturEtrade skupia się na połączeniu badań naukowych z polityką świadczenia usług ekosystemowych, a dokonanie tego jest możliwe poprzez stworzenie zestawu narzędzi i mechanizmów do identyfikacji, mapowania i tworzenia w odniesieniu do rynku usług ekosystemowych w Europie.

Projekt zakłada m.in. utworzenie internetowej platformy transakcyjnej – „NaturEtrade”.

Spotkanie przedstawicieli obydwu projektów przebiegło w miłej atmosferze, co dobrze rokuje na dalszą współpracę, a jego najważniejsze punkty to:

  • przedstawienie dotychczasowego stanu prac po stronie projektu HESOFF, jak i NaturEtrade,
  • omówienie i porównanie dotychczasowych rezultatów,
  • omówienie możliwość współpracy pomiędzy projektami, zwłaszcza w zakresie integracji danych przestrzennych wielko- i małoskalowych.
Koncept projektu NaturEtrade (źródło: http://naturetrade.net/)
Koncept projektu NaturEtrade (źródło: http://naturetrade.net/)

Więcej o projekcie HESOFF: http://hesoff.eu

Projekt HESOFF na Facebooku.

Podziel się wpisem