W Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa w Laboratorium Sygnatur Spektralnych pozyskiwane i analizowane są sygnatury spektralne dębu szypułkowego (Quercus robur) porażonego patogenami z rodzaju Phytophthora. W środowisku naturalnym, patogeny te porażają korzenie roślin uniemożliwiając pobieranie wody i dlatego są jedną z przyczyn zamierania drzewostanów dębowych w Polsce i w Europie.

Infekcja Phytophthora prowadzi do zmian w organizmie roślinnym na wielu poziomach: morfologicznym, fizjologicznym i komórkowym. We wczesnym etapie infekcji, za pomocą obserwacji terenowych nie jest możliwe odnotowanie symptomów chorobowych wywoływanych przez infekcje grzybowe (lub Oomycetes). Prowadzone w zakładzie badania z użyciem spektrometrów oraz pomiary teledetekcyjne za pomocą kamery wielospektralnej Quercus 6 mają na celu opracowanie metody wczesnego wykrywania zmian chorobowych widocznych jako zmiany w przebiegu sygnatur spektralnych w zakresach światła widzialnego oraz podczerwieni. Wykrycie sygnałów infekcji drzew leśnych na wczesnym etapie jej rozwoju stwarza możliwość rozwoju narzędzi leśnictwa precyzyjnego, a ponadto wczesnego zaalarmowania leśników do podjęcia zabiegów ochronnych i ograniczenia strat ekonomicznych w przemyśle drzewnym.

Badania prowadzone są w ramach projektu HESOFF (program Life +) współfinansowanego przez Komisję Europejską, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Lotnictwa i Instytut Badawczy Leśnictwa.

Zapraszamy na stronę projektu HESOFF: http://hesoff.eu/pl/o-projekcie/.

Podziel się wpisem