Podczas zorganizowanej w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku konferencji „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” (17-18 października 2016) zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu suszy na drzewostany powierzchni badawczych projektu HESOFF.

Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych z zakresu biologii i ekologii drzew oraz funkcjonowania lasów w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych w przyszłości zmian klimatycznych i powiązanych z nimi zaburzeń w środowisku. Obrady obejmowały zagadnienia m.in. z zakresu ekologii i ekofizjologii, morfologii i anatomii, genetyki, biochemii, taksonomii, biotechnologii, biologii rozmnażania, interakcji międzygatunkowych, wrażliwości na stres, ochrony drzew i lasu oraz roli drzew w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów.

Dr Sylwia Nasiłowska przedstawiła wyniki prac nad analizą zdjęć satelitarnych w celu detekcji suszy w analizowanych lasach. Przedstawiony poster „Teledetekcja w badaniu wpływu suszy na stan zdrowotny drzewostanów dębowych” (S. Nasiłowska, J. Kotlarz, M. Kacprzak, A. Rynkiewicz, K. Rotchimmel) uzyskał nagrodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Zobacz nagrodzony plakat.

Podziel się wpisem