HESOFF

Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP)

Projekt HESOFF jest zogniskowany na integracji innowacyjnych technologii z innowacyjnymi metodami kultywacji lasu. Zgodnie z tym rozróżniamy dwa podstawowe cele projektu:

  1. Ocena działania fosforynów jako elicytorów odporności drzew na patogeny z rodzaju Phytophthora.
  2. Implementacja i wprowadzenie do praktyki nowych metod oceny stanów lasu i efektywności kultywacji poprzez zobrazowanie z Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP).

Teledetekcja może dostarczać dane o lesie w dużej i małej skali, a nawet przy centymetrowej rozdzielczości o pojedynczym drzewie. Dlatego Zakład Teledetekcji Instytutu Lotnictwa wykorzystuje samoloty bezzałogowe do pozyskania odpowiedniego materiału badawczego, umożliwiającego ocenę zdrowotności lasów dębowych.

las
DSC_1393

Zdjęcia wykonuje specjalnie zaprojektowana na potrzeby projektu HESOFF kamera wielospektralna QUERCUS 6 posiadająca 2 lub 6 obiektywów rejestrujących obrazy w różnych długościach spektralnych fali świetlnej. Charakterystyki spektralne mogą być uzyskiwane drogą wizualnej interpretacji lotniczego zobrazowania z urządzeń pokładowych BSP. Pozyskiwanie zdjęć lotniczych przeprowadzane jest w czasie wegetacji roślin, czyli od wiosny do jesieni, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dane lotnicze korelowane są z naziemnymi obserwacjami i opracowywana jest metodyka pomiaru zdrowotności poszczególnych drzew.

Po zakończeniu projektu HESOFF planowane jest opracowanie oprogramowania automatycznej segmentacji uzyskiwanych danych leśnych. Pozwoliłoby to  minimalizację manualnej analizy obrazu.

Projekt HESOFF współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Life + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
http://hesoff.eu/

logo nfośigw         LIFE

Premium Wordpress Themes by UFO Themes