Struktura Zakładu Teledetekcji

Pracownia Pozyskiwania Danych

Realizacja misji teledetekcyjnych na drodze lotniczych i satelitarnych obserwacji:

  • przygotowanie i planowanie misji
  • pozyskiwanie zdjęć lotniczych
  • pozyskiwanie scen i danych satelitarnych
  • wstępna ocena i analiza zgromadzonych danych


Pracownia Przetwarzania Danych

Przetwarzanie i walidacja zgromadzonych w trakcie misji danych obserwacyjnych:

  • przeprowadzanie analiz wielospektralnych
  • badanie korelacji pomiędzy zbiorami danych
  • redukcja danych obserwacyjnych
  • prowadzenie symulacji numerycznych zaplanowanych misji obserwacyjnych
Premium Wordpress Themes by UFO Themes