Łączność radiowa

Opracowane przez nas rozwiązania systemu łączności radiowej służą przesyłowi danych teledetekcyjnych w tym obrazów pozyskanych z samolotu. W tym celu wykorzystujemy modemy i anteny pracujące na częstotliwościach 5 GHz. Przy odpowiedniej konfiguracji możliwe jest uzyskanie zasięgu do 10 km. Przesył danych odbywa się również za pomocą sieci komórkowej w technice GPRS.

Jesteśmy w stanie określić poziom sygnału w określonym miejscu, parametry łącza radiowego oraz przygotować odpowiedni program badań.

Swój potencjał powiększyliśmy o możliwość odbioru sygnałów satelitarnych. Możemy śledzić wybranego satelitę, pozyskiwać dane udostępnione dla odbiorców. Z  satelitów meteorologicznych pozyskujemy zdjęcia przedstawiające aktualne warunki atmosferyczne w naszym rejonie.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes