Konferencje

36th EARSeL Symposium 2016 „European Remote Sensing – Frontiers in Earth Observation”

Nasilowska S.A., Kacprzak M., Kotlarz J.,
“The impact of drought in 2015 in Poland on the condition oak and pine forests using remote sensing indicators from very high resolution aerial images and OLI”
20-24.06.2016, Bonn, Niemcy


Forest and Wood Scientific Summit 2016

Ważnym dla organizatorów i głównym punktem konferencji były wystąpienia zaproszonych, zagranicznych gości: Sylwii Nasiłowskiej – występującej jako główny mówca „keynote speaker”, oraz prezentującej opisujący wybrane rezultaty projektu HESOFF poster Anny Mazur.

Więcej informacji: http://hesoff.eu/pl/2016/05/27/dissemination-slovenian-forestry-and-wood-science-technology-event/

Forest and Wood Scientific Summit 2016


15th Annual International Astrophysics Conference


W dniach 3-8 kwietnia 2016r. Prof. nadzw. dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „15th Annual International Astrophysics Conference”, która miała miejsce w Westin Cape Coral Resort at Marina Village, Cape Coral, Florida, USA.
Konferencja pod nazwą „The Science of Ed Stone: Celebrating his 80th Birthday” poświęcona była przeglądowi niezwykle bogatego dorobku naukowego prof. Ed’a Stone’a, który inspirował rzesze naukowców i miał ogromny wpływ na rozwój badań kosmicznych w świecie. Wszyscy uczestnicy w jakimś stopniu czerpali z tego dorobku, co szczególnie podkreślaliśmy w naszych prezentacjach.


Prof. nadzw. dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska
Prof. nadzw. dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska
W konferencji Profesor wystąpiła z referatem zaproszonym pt. „The Local Interstellar Magnetic Field and the IBEX Ribbon” wygłoszonym w dniu 5 kwietnia br.


II Wrocławski GISday 2015

18 listopada 2015 roku odbył się II Wrocławski GISday, którego organizatorami były Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Wrocławski. Swoją obecność podczas obchodów zaznaczył także Instytut Lotnictwa.Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej, w skrócie Dzień GIS-u (ang. GISDay) obchodzony jest w ramach Tygodnia Świadomości Geograficznej. Główną ideą Dnia GIS-u jest popularyzacja geoinformatyki oraz prezentacja możliwości, które niesie za sobą wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w administracji, szkolnictwie, przemyśle, usługach, a także życiu codziennym.
W trakcie imprezy odbyły się liczne wykłady, warsztaty oraz konkursy. W wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa – mgr inż. Mariusz Kacprzak, który wygłosił prezentację pt. „Od mapy papierowej poprzez zdjęcia do trójwymiarowych modeli miast”.

Więcej informacji: http://gisday.wroclaw.pl/

II GIS day


I Konferencja optoelektroniczna

7-8 Października 2015 w Rawie Mazowieckiej Zakład Teledetekcji uczestniczył w konferencji optoelektronicznej. Zorganizowana została przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej. Poświęcona była tematom optoelektroniki, w tym termowizji oraz fotoniki, która zgodnie ze Strategią Europa 2020, jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE. Omawiany był temat współpracy badawczo-naukowej przemysłu zbrojeniowego, uczelni wyższych i instytutów badawczych.

Zakład Teledetekcji reprezentowany został przez mgr M. Kacprzaka i dr inż. P. Czapskiego. Reprezentanci zapoznali się z najnowocześniejszymi trendami w dziedzinie optoelektroniki, przedstawili roll-up Zakładu teledetekcji. W kolejnej edycji Zakład Teledetekcji planuje wziąć czynny udział w konferencji przedstawiając własne osiągnięcia w zakresie teledetekcji i optoelektroniki.

konf opto


European Oak Decline Phenomenon – causes, monitoring and possible mitigation measures

W dniach 6-7 lipca 2015 r. w hotelu Novotel, przy ul. 1 sierpnia w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca przyczyn, przebiegu i możliwych metod przeciwdziałania skutkom zjawiska zamierania dębów w Europie “European Oak Decline Phenomenon – causes, monitoring and possible mitigation measures”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach realizacji projektu „Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP” (HESOFF) współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszego dnia konferencji wygłoszone zostały przemówienia przez zaproszonych ekspertów z zagranicy oraz odbyły się sesje posterowe, podczas których poruszane zostały zagadnienia związane m.in. z ekologią populacyjną i ewolucyjną patogenów z rodzaju Phytophthora oraz ich udziałem w uszkadzaniu drobnych korzeni dębów, nowymi możliwościami ich wykrywania i identyfikacji w próbkach środowiskowych (gleby i wody) za pomocą metod biologii molekularnej np. nowej generacji sekwencjonowania.

Drugiego dnia w Instytucie Lotnictwa zaprezentowane zostały rozwiązania technologiczne wykorzystywane w projekcie HESOFF w tym Wielosensorowa Platforma montowana na samolocie. Uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością i osiągnięciami Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa. Natomiast w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa zaprezentowane zostały techniki monitorowania środowiska leśnego metodami teledetekcji.

Więcej informacji: http://www.ibles.pl/web/guest/wydarzenia/wydarzenie/-/asset_publisher/AP7NxKydS1Ak/content/european-oak-decline-phenomenon-%E2%80%93-causes-monitoring-and-possible-mitigation-measures


DSC_0057

DSC_0125

Premium Wordpress Themes by UFO Themes