Analizy stereometryczne

Prowadzimy badania nad tworzeniem modeli trójwymiarowych na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych, szczególnie z użyciem narzędzi topologicznych (twierdzenie Irvinga Fishera, twierdzenie Banacha o punkcie stałym). Wypracowaną algorytmikę stosujemy przy modelowaniu niewielkich fragmentów powierzchni Marsa (Terra Sirenum , Athabasca Valles).

Wypracowaną metodykę modelowania 3D próbujemy zastosować do walidacji algorytmów wyznaczania względnego położenia robotów, m.in.

  • systemu nawigacyjnego Łazików PrOP-M
  • systemu Rover Control Workstation łazika Sojourner
  • pakietu Hazard Aviodance Software łazików MER-A i MER-B (technologie Terrain Assessment, Path Selection, Pose Update)
  • systemu Curiosity Autonomous Navigation.

Prowadzimy badania numeryczne nad pozyskiwaniem danych o ukształtowaniu terenu na podstawie zdjęć lotniczych, szczególnie w oparciu o technologie Descent Imaginery i Skyline Matching.

Terra_Sirenum_Mars_RODM

Premium Wordpress Themes by UFO Themes