Precyzyjne pomiary

Zakład Teledetekcji realizuje precyzyjne pomiary RTK. Metoda pomiarów bazuje na algorytmie inicjalizacji OTF (ang. On The Fly) czyli prawie natychmiastowego rozwiązania nieznanej liczby fal na drodze satelita-odbiornik. Metoda wymaga widoczności minimum 5 satelitów powyżej 15°. Wykorzystywane są obserwacje fazowe odbiornikiem dwu-częstotliwościowym. Zaletą w stosunku do pomiarów statycznych jest natychmiastowe wyznaczenie pozycji, natomiast do wad należy zaliczyć konieczność zapewnienia ciągłej łączności między stacją bazową i odbiornikiem ruchomym oraz ograniczenie zasięgu metody. Typowe warunki pomiarów RTK to:

  • inicjalizacja około 1 minuty
  • pomiar pikiety 3–5 sekund
  • zasięg pomiarów do 30 km
  • dokładność ±1–2 cm + 2 ppm × D dla składowych horyzontalnych i około ±3 cm + 2 ppm × D dla składowej wysokościowej

SOUTH_S82T_rover
unosgeotocaka-1

Zakres wykonywanych pomiarów:

  • wyznaczanie dokładnego położenia geograficznego punktów terenowych
  • wyznaczanie osnowy fotogrametrycznej
  • wyznaczanie granic pól uprawnych i działek rolnych
  • wsparcie geodezyjne
  • określenie pozycji interesującego obiektu
  • poprawki pozycyjne
Premium Wordpress Themes by UFO Themes