Pozyskiwanie zdjęć lotniczych

Pracownia Pozyskiwania Danych zajmuje się realizacją lotów fotogrametrycznych oraz innych misji fotolotniczych wykorzystując czteromiejscowy samolot załogowy Cessna 182T. Do wykonywania zdjęć używana jest zbudowana w Zakładzie Teledetekcji kamera wielospektralna QUERCUS 6 rejestrująca obraz w sześciu różnych zakresach spektralnych. Dzięki temu możliwa jest późniejsza zaawansowana analiza pozyskanego materiału zdjęciowego. Zakład Teledetekcji dysponuje również mniejszą wersją kamery, QUERCUS 2, wyposażoną w dwa obiektywy pozwalającą na rejestrację obrazu w dwóch zakresach spektralnych.

Specyfikacja osiągowa samolotu:
*czas lotu: do 6 godz.
*prędkość przelotowa: 180 – 220 km/h
*maksymalny pułap lotu:  3.600 m

DSC_0058-1.2
mapa z szeregami

Każdy lot jest planowany i odpowiednio projektowany tak, aby uzyskać wymagane pokrycie terenowe. Szeregi dostosowywane są do wielkości powierzchni badanej i używanej kamery a następnie implementowane do urządzenia nawigacyjnego samolotu. Odpowiednie parametry kamery ustawiane są bezpośrednio przed wykonaniem lotu fotogrametrycznego albo w jego trakcie. Operator kamery na bieżąco analizuje jakość zdjęć i poprawność działania kamery. Otrzymany materiał zdjęciowy jest przetwarzany i analizowany zgodnie z zaleceniami klienta.

W zależności od charakteru wykorzystania pozyskanych zdjęć na obiektywach kamery montowane są wyznaczone przez klienta filtry spektralne. Zakład Teledetekcji dysponuje filtrami w zakresie 380 nm – 1200 nm (co 20 nm). Dzięki temu w jednym locie możliwe jest pozyskanie wielospektralnych zdjęć do badań naukowych, analiz zdrowotnościowych, oceny różnego rodzaju ryzyka, oceny zmian środowiskowych, oceny zanieczyszczenia terenu, itp. Na ich podstawie można wyliczyć interesujące nas wskaźniki spektralne.

Po locie pozyskany materiał zdjęciowy jest przekazywany do klienta w postaci surowej lub przetworzonej. Zakład Teledetekcji specjalizuje się w obróbce zdjęć, ich analizie oraz interpretacji. Usługi te wykonywane są na profesjonalnej Stacji Fotogrametrycznej oraz na specjalnym stanowisku laboratoryjnym do pozyskiwania sygnatur spektralnych.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes