Pracownia Przetwarzania Danych

sat2-1
analiza spektralna2-1

Działalność:

 • przetwarzanie i walidacja zgromadzonych w trakcie misji danych obserwacyjnych: analizy wielospektralne zdjęć lotniczych i satelitarnych, korelacje pomiędzy zbiorami danych, redukcja danych obserwacyjnych, symulacje numeryczne zaplanowanych misji obserwacyjnych
 • mozaikowanie zdjęć
 • pozyskiwanie sygnatur spektralnych poszczególnych materiałów i związków chemicznych
 • składanie zdjęć lotniczych
 • tworzenie ortofotomap
 • tworzenie numerycznego modelu terenu
 • gromadzenie i udostępnianie różnego rodzaju typów danych (źródłowe dane lotnicze i satelitarne, produkty fotogrametryczne, ortofotomapy, mapy wektorowe)

Obszary badawcze:

Badanie danych spektralnych:

 • badania zmienności sygnatur spektralnych w trakcie reakcji chemicznych, procesów biologicznych, itp.
 • badania sygnatur spektralnych na podstawie zdjęć lotniczych

Fotogrametria:

 • badania nad metodami cyfrowego przetwarzania obrazu
 • badania nad metodami wytwarzania produktów fotogrametrycznych ze zdjęć niemetrycznych
Premium Wordpress Themes by UFO Themes