Przetwarzanie zdjęć lotniczych

Pozyskane zdjęcia lotnicze przetwarzane są na profesjonalnej Stacji Fotogrametrycznej. Pozwala to na dostarczenie produktów o wysokiej jakości.

Na profesjonalnej Stacji Fotogrametrycznej tworzone są:

 • mozaiki zdjęć
 • ortofotomapy
 • chmury punktów
 • modele terenu bez/z uwzględnieniem form antropogenicznych

Zakład Teledetekcji posiada również odbiornik GPS RTK, który umożliwia precyzyjne wyznaczanie pozycji. Wykonywane są osnowy fotogrametryczne do profesjonalnego określenia punktów terenowych. Dzięki temu możliwe jest wykonanie wysokiej jakości map terenowych ze zdjęć lotniczych.

Zastosowania produktów wytworzonych na profesjonalnej Stacji Fotogrametrycznej:

 • opracowanie ortofotomap
 • opracowanie numerycznego modelu terenu
 • opracowanie map do celów projektowych
 • inwentaryzacja stanowisk archeologicznych
 • prace konserwatorskie
 • pomiar objętości składowisk materiałów sypkich
 • monitoring przemieszczeń i odkształceń
 • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
Premium Wordpress Themes by UFO Themes