W dniach 17-21 kwietnia 2018 r. przedstawiciele projektu HESOFF z Instytutu Lotnictwa – kierownik projektu, Mariusz Kacprzak oraz dissemination manager, Hubert Skoneczny uczestniczyli w konferencji oraz w spotkaniach z innymi projektami LIFE na terenie Luksemburga. Celem całego wyjazdu było rozpowszechnianie wiedzy o projekcie HESOFF poprzez odbycie spotkań z przedstawicielami innych projektów LIFE: Resto-unio (LIFE11 NAT/LU/000857) oraz LIFE DI-CNG (LIFE13 ENV/LU/000460), a także udział w konferencji organizowanej przez Luksemburski Instytut Nauki i Technologii, zatytułowanej: „Luxembourg Earth Observation and Integrated Applications Day, Space Applications in Environmental Management”.

18 kwietnia delegacja projektu HESOFF odbyła spotkanie z przedstawicielami projektu LIFE „Resto-unio – Restoration of Unio crassus in rivers in the Luxemburgish Ardennes” w siedzibie instytucji realizującej dane przedsięwzięcie – Foundation Hëlleffird’Natur w miejscowości Heinerscheid. Celem projektu Resto-unio jest poprawa jakości siedlisk rzecznego omułka – skójka gruboskorupowego (Unio crassus) w rzekach Our i Sûre w Luksemburgu. W czasie spotkania dr Sonja Heumann przedstawiła prezentację opisującą projekt LIFE Resto-unio – genezę złożenia projektu, jego podstawowe założenia, dotychczasowe rezultaty oraz stosowane metody. Następnie Mariusz Kacprzak przybliżył zadania realizowane w Zakładzie Teledetekcji, omawiając takie zagadnienia jak: obszary specjalizacji i działań zakładu, wyniki ostatnich prac, obecnie trwające projekty czy metody przetwarzania danych. W dalszej części Hubert Skoneczny zreferował pracę pt. „Data processing and visualisation in HESOFF project”, która opisywała sam projekt pod kątem metodyki przetwarzania danych, wykorzystywanego sprzętu oraz otrzymywanych rezultatów i możliwości aplikacji wypracowanej metodologii w innych zadaniach.

19 kwietnia delegacja projektu HESOFF wzięła udział w konferencji organizowanej przez LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology). Miejscem jej organizacji był hotel  Domaine Thermal w miejscowości Mondorf-les-Bains w południowo-wschodnim Luksemburgu, a celem samej konferencji było podniesienie świadomości wśród użytkowników i usługodawców w tzw. „Greater Region” o potencjale, jakie oferują technologie kosmiczne w dziedzinie monitorowania i zarządzania środowiskiem. W czasie spotkania przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego, podmioty instytucjonalne i środowiska akademickie miały okazję zaprezentować swoje działania w dziedzinie obserwacji Ziemi. Ponadto delegacja projektu HESOFF wzięła udział w sesji plakatowej, na której został zaprezentowany autorski plakat promujący projekt HESOFF.

Na zaproszenie Joachima Kiefera, w dniu 20 kwietnia, przedstawiciele projektu HESOFF odwiedzili siedzibę firmy Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A. w miejscowości Bascharage w południowym Luksemburgu. Delphi Automotive Systems prowadzi obecnie projekt LIFE “DI-CNG – Demonstration and validation of Direct Injection of CNG in vehicle engines and its environmental benefits“. Celem samego projektu jest opracowanie i zademonstrowanie nowej technologii wtrysku, która pozwoli na bezpośrednie wtłaczanie sprężonego gazu ziemnego (DI-CNG) do silników samochodowych. W czasie spotkania zostały omówione założenia, metodologie oraz rezultaty projektów DI-CNG oraz HESOFF. Joachim Kiefer przedstawił prezentację, w której omówił idee swojego projektu, a ze strony przedstawicieli HESOFF zostały zaprezentowane dwie prace pt. „Remote Sensing Division (IoA)” oraz „Data processing and visualisation in HESOFF project”.

Zarówno przedstawiciele Resto-unio, jak i DI-CNG wyrazili głębokie zainteresowanie wypracowywaną metodyką oraz dotychczasowymi wynikami w projekcie HESOFF. Spotkania pozwoliły na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz na omówienie dróg potencjalnej współpracy między organizacjami.

Sam udział w konferencji był także niezwykle owocny – w czasie rozmów biznesowych wymieniono doświadczenia i kontakty z przedstawicielami organizacji z sektora nie tylko naukowo-badawczego, ale też z prywatnego. Ponadto sesja konferencyjna pozwoliła na uzyskanie cennej wiedzy na temat metod realizacji projektów takich jak: „Weed detection and classification using high resolution UAV imagery” czy „BIOSCOPE: A farmers’ perspective to remote sensing”, których tematyka jest bardzo mocno zbliżona do projektu HESOFF.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony projektu HESOFF http://hesoff.eu oraz do śledzenia Facebooka https://www.facebook.com/hesoff/

Podziel się wpisem