W dniach 10-13 stycznia 2017 r. miało miejsce spotkanie w ramach europejskiej sieci projektów LIFE+ w Rovaniemi, Finlandia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele projektów NATNET Life+ (LIFE06 NAT/FIN/000128) oraz HESOFF Life+ (LIFE11 ENV/PL/000459). Projekt NATNET koordynowany jest przez Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY), natomiast HESOFF przez Instytut Lotnictwa.

W spotkaniach networkingowych udział wzięli Sari Sivonen i Jouni Rauhala (NATNET), Sylwia Nasiłowska i Jan Kotlarz (HESOFF), Maarit Middleton i Raimo Sutinen (Instytut Geologiczny GTK) oraz Rainer Peltola, Juli Raulira, Ari Nikula I Kari Makitalo z Instytutu Zasobów Naturalnych LUKE. W ramach spotkań zaprezentowano cele i aktualny stan realizacji obu projektów jak również jednostki koordynujące.

Uzgodniono następujące pola współpracy na bazie m.in. doświadczeń w projektach Life+:

  • badania wilgotności (przewodności) gleb w lasach w celu lepszej identyfikacji czynników stresogennych w zamierających w Europie kompleksach leśnych,
  • zastosowanie wypracowanej w Instytucie Lotnictwa metodyki szacowania stopnia defoliacji na bazie zdjęć lotniczych,
  • badań nad wpływem typu gleb i struktur geologicznych na odporność drzewostanów na suszę,
  • badania podszytu w fińskich lasach, problemy związane z mapowaniem, monitoringiem i geolokalizacją,
  • monitoring zniszczeń w lasach w Finlandii spowodowanych przez zwierzęta,
  • monitoring bioróżnorodności lasów północnej Rosji
  • zastosowanie UAV i samolotów załogowych w monitorowaniu dużych obszarów leśnych.

Efektem dyskusji ma być wspólny projekt złożony w ramach konkursu Horyzont 2020 w roku 2017.

Więcej o projekcie HESOFF można przeczytać tutaj.

Podziel się wpisem