Projekt Small Air Transport (SAT) skupia się na nowym, dostępnym dla każdego, oszczędzającym energię składniku systemu transportu lotniczego, który wypełni lukę pomiędzy transportem naziemnym i systemem lotów rozkładowych dużymi samolotami.

W przyszłości  system ten ma zapewnić lepszy dostęp do transportu lotniczego, dzięki szerszemu wykorzystaniu małych samolotów, które korzystałyby także z małych lotnisk dotychczas nie wykorzystywanych do obsługi ruchu pasażerskiego ani towarowego. W krótkim czasie mniejsze społeczności w opłacalny dla nich sposób zyskałyby dostęp do transportu lotniczego.

Celem SAT-Rdmp (CSA-SA) było pokazanie komercyjnego potencjału, jaki ma wykorzystanie małych samolotów zarówno w regularnej, jak i nieregularnej komunikacji lotniczej. Uświadomienie, jaką mogą one odgrywać w zaspokojenia potrzeb transportowych w regionach, w których sieci transportowe (zwłaszcza transport lądowy) są słabo rozwinięte.

Głównymi zadaniami badawczymi programu SAT-Rdmp było:

  • Określenie wspólnej wizji małego systemu transportu lotniczego w komunikacji międzyregionalnej dzięki zdefiniowaniu odpowiednich założeń. Pozwoli to na identyfikację potrzeb technologicznych oraz prawnych problemów do rozwiązania.
  • Opracowanie modelu biznesowego zgodnego z określonymi wymaganiami, który opisuje stosunki wśród wszystkich składników systemu.
  • Ocena aktualnych możliwości w stosunku do zapotrzebowania na transport lotniczy, zebranie wyników dotychczasowych badań i zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów w Europie (producentów, ośrodków badawczych, EASA, użytkowników przestrzeni powietrznej, operatorów infrastruktury, zarządców lotnisk, małych przewoźników lotniczych).
  • Określenie harmonogramu działań, aby wypełnić luki technologiczne, prawne i operacyjne. Upowszechnienie projektu i zbudowanie sieci zainteresowanych podmiotów.
  • Oceny ryzyka i korzyści wynikających z realizacji koncepcji nowego systemu.

Projekt SAT-Rdmp (CSA-SA) będzie bardzo ważnym narzędziem Komisji Europejskiej w określaniu odpowiednich działań oraz planu do realizacji programu na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i biznesowego, co jest zgodne z zalecaniami zawartymi w rezolucji Parlamentu europejskiego z dnia 3 lutego 2009 roku.

SAT-Rdmp (CSA-SA) buduje Europejską synergię w segmencie transportu lotniczego, oraz przyczyni się do stworzenia europejskiej społeczności ogólnolotniczej poprzez omawianie, uzgadnianie, znalezienie wspólnego stanowiska kluczowych graczy europejskiego lotnictwa: użytkowników, ATM, producentów, twórców prawa, oraz placówek badawczych.

Projekt SAT-Rdmp (CSA-SA) był realizowany w ramach 7. ramowego programu Unii Europejskiej w obszarze transportu.

Koordynatorem projektu z ramienia Instytutu Lotnictwa był mgr inż. Krzysztof Piwek

Więcej informacji o projekcie znajdziecie tutaj

Podziel się wpisem