WINGPULSE – Opracowanie i badania wydajnych mechanizmów kontroli oderwania przepływu na dużych powierzchniach nośnych wymagających bardzo niskiej energii do sterowania przepływem

W dniach 29-30 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu WINGPULSE, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Clean Sky 2 (Horyzont 2020). W spotkaniu wzięli udział partnerzy konsorcjum, Topic Manager reprezentujący Airbus oraz Project Officer. Konsorcjum koordynowane przez Uniwersytet w Nottingham ma za zadanie opracowanie oraz realizację zaawansowanych mechanizmów sterowania oderwaniem przepływu powierzchni nośnych samolotu. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa projektem zajmie się Zakład Aerodynamiki (Centrum Technologii Lotniczych) we współpracy z Zakładem Technologii Struktur Kompozytowych oraz Zakładem Utrzymania i Rozwoju Laboratoriów Engineering Design Center.

Opis projektu: Celem projektu WINGPULSE jest opracowanie oraz zrozumienie zaawansowanych mechanizmów sterowania oderwaniem przepływu. Wystąpienie zjawiska oderwania przepływu na powierzchniach nośnych samolotów prowadzi do zwiększenia oporu aerodynamicznego oraz spadku siły nośnej. Nowoprojektowane konstrukcje samolotów pasażerskich są w szczególności narażone na oderwanie przepływu na skrzydłach ponad punktami mocowania silników turbowentylatorowych o dużym i bardzo dużym stopniu dwuprzepływowości (Ultra High Bypass Ratio). Silniki te charakteryzują się znacznie większą średnicą od obecnie stosowanych. W efekcie ich zabudowa uniemożliwia zastosowanie slotów klasycznie stosowanych do opóźnienia oderwania przepływu na płacie ponad miejscem montażu silnika do skrzydła. W związku z tym obecnie prowadzone są intensywne prace nad sposobami sterowania przepływem, wśród których pulsacyjny wydmuch powietrza uważany jest za szczególnie obiecujący. Urządzenia realizujące pulsacyjny wydmuch powietrza (Pulsed Jet Actuator) z otworów w płacie, wymagają zastosowania znacznie niższego wydatku masowego powietrza do osiągnięcia efektu sterowania przepływem w stosunku do ciągłego wydmuchu.

Opracowane przez konsorcjum Uniwersytetu w Nottingham oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w ramach projektu WINGPULSE sterowanie przepływem charakteryzować się będzie większą wydajnością energetyczną w porównaniu do obecnie rozwijanych rozwiązań typu PJA, zapewniając znaczące zmniejszenie (3-5 krotne) wydatku masowego powietrza potrzebnego do redukcji oderwania przepływu na powierzchniach nośnych. Nowe mechanizmy pulsacyjnego wydmuchu powietrza zostaną opracowane i przebadane w tunelach aerodynamicznych UNOTT oraz Ł-ILOT. W trakcie realizacji projektu zastosowane zostaną zaawansowane metody numerycznej mechaniki płynów na etapie projektowania oraz badań symulacyjnych i analizy wyników w celu pełniejszego rozumienia działania fizyki mechanizmów kontroli oderwania. Przyjęty w projekcie program badań ma na celu otworzyć drogę do wdrożenia opracowanego sterownia przepływem w nowych konstrukcjach lotniczych.

Artykuł: Test stand for pulsed jet actuator command and characterization – Wit Stryczniewicz, Wieńczysław Stalewski

Kierownik projektu: dr inż. Wit Stryczniewicz
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 684
E-mail: wit.stryczniewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.07.2020 – 31.08.2023
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Clean Sky 2 JU
Konsorcjum: University of Nottingham (UNOTT), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Ł-ILOT)

Projekt otrzymał dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia Clean Sky 2 w ramach unijnego programu badań i innowacji „HORYZONT 2020” na mocy umowy o dotację nr 887092.

Podziel się wpisem