Głównym celem projektu TFAST jest zbadanie wpływu położenia przejścia laminarno-turbulentnego na strukturę interakcji fali uderzeniowej z warstwą przyścienną. Zasadnicze pytanie brzmi: na ile blisko fali uderzeniowej może znajdować się indukowane przejście laminarno-turbulentne przy jednoczesnym zachowaniu typowego, turbulentnego charakteru interakcji.

Podstawowe studia przypadku– fale uderzeniowe na skrzydłach/profilach, łopatkach turbiny i sprężarki oraz przepływy naddźwiękowe we wlotach powietrza – pomogą znaleźć odpowiedź na otwarte pytania stawiane przez branżę lotniczą oraz przejść do bardziej zaawansowanych zastosowań. Oprócz podstawowych konfiguracji przepływu badaniu zostaną poddane metody sterowania przejściem laminarno-turbulentnym (generatory wirów wzdłużnych oraz elektro-hydrodynamiczne urządzenia wykonawcze) umożliwiające kontrolowanie położenia przejścia, oderwania przepływu spowodowanego interakcją fali uderzeniowej z warstwą przyścienną oraz niestacjonarności przepływu. TFAST po raz pierwszy umożliwi scharakteryzowanie oraz dobór odpowiednich metod sterowania przepływem na potrzeby indukowania przejścia laminarno-turbulentnego, jak również opracowanie fizycznych modeli takich urządzeń.

Instytut Lotnictwa zaangażowany jest w następujące obszary badań:

  • numeryczna symulacja przejścia laminarno-turbulentnego oraz badanie jego wpływu na podstawowe charakterystyki aerodynamiczne skrzydła laminarnego
  • modelowanie generatorów wirów w numerycznej symulacji przejścia laminarno-turbulentnego warstwy przyściennej
Podziel się wpisem