Projekt realizowany jest w ramach programu sektorowego INNOLOT, Demonstrator Główny: Innowacyjny system napędowy, temat ISN-A3: Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej.

Program INNOLOT został zapoczątkowany przez porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Polską Platformą Technologiczną Lotnictwa. Zakres merytoryczny projektu został określony w postaci listy demonstratorów technologii podzielonych na trzy główne kategorie (demonstratory).  Program zakłada opracowanie nowoczesnych technologii i przedstawienie ich na poziomie demonstratorów.

Projekt zakłada modyfikację turbiny sprężarki oraz turbiny napędowej w silniku śmigłowca w celu zwiększenia ich efektywności, wytrzymałości, a także trwałości (wydłużenia okresu eksploatacji).  Projekt dotyczy takich zagadnień jak: bariery termiczne stosowane na łopatki kierownice, badania wytrzymałościowe w podwyższonej temperaturze nowego materiału kompozytowego na osnowie stopów niklu, nowoczesne metody nakładania powłok, nowoczesne metody obróbki skrawaniem i wpływ jej parametrów na jakość wyrobu, a także badania odporności materiału na zjawiska zmęczenia i pełzania.

Rezultatem projektu będzie zbudowanie zespołu turbiny napędowej oraz zintegrowanego układu gazowego zasilania turbiny z wykorzystaniem nowych technologii. Zostanie on przebadany na silniku lotniczym, co pozwoli także określić wpływ parametrów turbiny na osiągi silnika.

Podziel się wpisem