Celem głównym projektu HYPROGEO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, była budowa modułu napędowego bazującego na hybrydowym silniku rakietowym.

Napęd hybrydowy nie jest nową technologią w technice rakietowej, niemniej zastosowanie go do transferu orbitalnego platform satelitarnych lub do napędu ostatnich stopni rakiet nośnych stanowi innowację. System taki jest niewątpliwie interesującą alternatywą do transferu orbitalnego, obecnie wykonywanego za pomocą silników typu Liquid Apogee Motor, będącymi silnikami rakietowymi na ciekły, dwuskładnikowy materiał pędny, oraz przez rakietowe silniki elektryczne. Hybrydowy napęd może łączyć cechy obu wymienionych systemów napędowych, tj. możliwość wielokrotnego uruchomienia oraz duży impuls w próżni (silniki na ciekłe materiały pędne), a także długi czas pracy przy małym ciągu (silniki elektryczne). Dodatkowo, zastosowanie hybrydy niesie ze sobą dodatkowe korzyści, jak ekologiczność napędu, jego prosta konstrukcja, szybszy transfer orbitalny i zredukowany koszt produkcji oraz działania.

Wynikiem końcowym projektu jest demonstrator hybrydowego silnika rakietowego na poziomie TRL 5.

Konsorcjum projektu, koordynowane było przez Airbus D&S, i składało się z 12 partnerów, z 7 krajów Europy, jak Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Polska i Wielka Brytania.

Projekt rozpoczął się w lutym 2015 i trwał 36 miesięcy.

Głównymi zadaniami dla Instytutu Lotnictwa było zaprojektowanie i zbudowanie ciśnieniowego systemu zasilania oraz przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych małego złoża katalitycznego wyposażonego w katalizator PX-1, przygotowanego i dostarczonego do Instytutu Lotnictwa przez AIRBUS UK. Wykonane zostały 2 testy po 600 sekund każdy z wykorzystaniem 98% nadtlenku wodoru, wyprodukowanego i dostarczonego do Instytutu Lotnictwa przez EVONIK. Uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdziły wytrzymałość katalizatora PX-1 na szok termiczny oraz na długotrwałe testy z wysokostężonym, 98% nadtlenkiem wodoru.

Strona projektu: https://www.hyprogeo.eu/news

Kierownik projektu: mgr inż. Wojciech Florczuk
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 331
E-mail: wojciech.florczuk[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.02.2015 – 31.01.2018
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Horyzont 2020

Podziel się wpisem