Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie

0

Sieciowe Laboratorium Badań Flatterowych prowadzi projekt „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”.

Projekt nr UDA-POIG.01.03.02-14-045/11-00 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013. Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.3, Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie 1.3.2, Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Przedmiotem patentu jest metoda badania swobody samolotu od flatteru z wykorzystaniem algorytmów umożliwiających estymację właściwości aerosprężystych w czasie prób flatterowych w locie w czasie rzeczywistym.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • Rozpoczęcie postępowania w celu uzyskania ochrony patentowej w 11 krajach europejskich (Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Czechy, Rumunia, Szwajcaria, Austria).
  • Dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) w Stanach Zjednoczonych.
  • Dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego w Kanadzie.

 

Termin realizacji projektu: 01.07.2012 – 31.12.2015.

Koszt projektu: 471.556,- zł.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 30 listopada 2015 o 11:31:38 [aktualna wersja] przez admin
  • 30 listopada 2015 o 11:31:38 przez Katarzyna Wrona